Skoči na glavno vsebino

O svetovalni službi

Kako pokazati otrokom, da jih imate radi:

Sprejmite jih takšne, kot so.
Postavite meje, da se bodo počutili varne.
Predlagajte jim ustreznejše vedenje, ko se vedejo neprimerno.
Pogovarjajte se o njihovih sanjah in strahovih.
Opazite, ko so odsotni.
Pojdite na njihove koncerte, igre, dogodke.

Svetovalna delavka svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole. Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom. Svetovalna služba si prizadeva, da bi odrasli otroke, med njimi tudi vašega, bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali ter bi jim bili ob težavah v podporo in pomoč. Vsako novo šolsko leto je izziv za vse vpletene. Zato pričakujemo, da boste starši vzdrževali redne stike s šolo, spremljali izobraževalno in osebnostno rast svojega otroka.

V primeru težav se lahko obrnete na pedagoginjo Anjo Lenart in socialno pedagoginjo Manjo Golobič.

Sedež svetovalne službe je v prvem nadstropju v učilnici št. 63.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno ali po telefonu 03 56 25 125, vsak dan med 8.00 in 13.30, v času govorilnih ur oz. po dogovoru.

V kolikor je potrebno svetovalna delavka v soglasju z vami sodeluje tudi z drugimi zunanjimi institucijami in strokovnimi sodelavci (psiholog, specialni pedagog, logoped in po potrebi tudi z drugimi).

Posebno skrb namenjamo:

  • nadarjenim učencem,
  • učencem s posebnimi potrebami,
  • zagotavljanju varnega socialnega okolja,
  • razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav,
  • posvetovanju o vzgoji,
  • razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini (učne težave, osebni problemi, konflikti, rojstvo, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši),
  • svetovanju pri izbiri programov srednjega izobraževanja in poklicne poti,
  • vodenju postopka za vpis v srednje šole.

Zaznati in reševati problem – redkokdaj je prezgodaj, pogosto pa prepozno.

KAM SE LAHKO TUDI OBRNEM:

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost