Skoči na glavno vsebino

Karierna orientacija

NE PREMIŠLJUJ O TEM,
ČESAR NIMAŠ.
PREMIŠLJUJ O TEM,
KAJ LAHKO NAREDIŠ S TEM,
KAR IMAŠ.

(Ernest Hemingway)

Zaključek osnovne šole je za otroke prva kritična točka, točka, kjer si morajo izbrati eno od šol, na kateri bodo nadaljevali šolanje za dosego poklicnega cilja. Prva izbira poklica je zelo pomembna stvar, saj vemo, da je za skoraj 40 %, ki zaključujejo osnovno šolo, to tudi že dokončna poklicna odločitev.

Karierna orientacija je delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne, poklicne in karierne poti.

VPIS V SREDNJO ŠOLO

SREDNJEŠOLSKI VPISNIK 2024

POKLICNA ORIENTACIJA 2023-24 (predstavitev)

Kako otroku pomagati pri sprejemanju kariernih odločitev – priročnik za starše

 

Vpis v srednjo šolo – rokovnik

INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah in dijaških domovih – 16. in 17 2. 2024

Izvedba VPISA V SREDNJE ŠOLE – do 2. 4. 2024

Stanje prijav v srednjih šolah – 8. 4. 2024 (do 16. ure)

Možnost prenosa prijave na drugo srednjo šolo – do 23. 4. 2024 (do 15. ure)

Informacija o omejitvah vpisa v srednjih šolah, ki bodo imele preveč vpisanih kandidatov (internet) – do 29. 5. 2024

Vpis v srednje šole, prinašanje dokumentov  (1. krog) – 17. – 21. 6. 2024 (do 14. ure)
Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta – do 30. 8. 2024

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenostiznanja in spretnosti do 4. 3. 2024

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenostiznanja in spretnosti med 8. in 20. 3. 2024

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenostiznanja in spretnosti do 28. 3. 2024

Psihofizična sposobnost je posebni pogoj za vpis v naslednje programenavedene po področjih 

 • Rudarstvo 
 • Umetniška gimnazija 
 • Gimnazija (športni oddelek) 

Posebna nadarjenost oz. spretnost je posebni pogoj za vpis v naslednje programe: 

 • Zobotehnik 
 • Fotografski tehnik 
 • Tehnik oblikovanja 
 • Umetniška gimnazija 
 • Gimnazija (športni oddelek) 

Športni dosežki so posebni pogoj za vpis v športni oddelek programov:

 • Gimnazija (športni oddelek)
 • Ekonomska gimnazija (športni oddelek)

Pomembne spletne strani – karierna orientacija

 

Izračun točk

Če bo na želeni šoli število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav (23. 4. 2024) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učenci in dijaki (s strani srednjih šol) obveščeni najpozneje do 29. 5. 2024. Ministrstvo bo na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2024/2025.

Učence, ki 9. razred osnovne šole zaključijo, se izbere za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo:
– zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

V primeru omejitve vpisa, poteka izbor na podlagi razvrstitve točk. Pri tem se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ.

Če se v 1. ali 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na NPZ iz slovenščine in matematike. 

Štipendije

Na spodnjih povezavah boste našli vse potrebne informacije o štipendijah:

Zoisove štipendije
Kadrovske štipendije
Štipendije za deficitarne poklice
Štipendije za študij Slovencev v zamejstvu in po svetu v Sloveniji
Štipendije Ad futura za izobraževanje
Štipendije Ad futura za študijske obiske v tujini
Štipendije Ad futura za tekmovanja v tujini
Sofinanciranje znanstveno-raziskovalne mobilnosti
Štipendije drugih ustanov

ŠTIPENDIJE

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

 

Javni razpis za deficitarne poklice

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20212022-308-jr

Tekmovanja

 • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost