Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so namenjeni predstavitvi dela celotnega oddelka ter študijskim temam, govorilne ure pa imajo predvsem namen spremljanja otrokovega napredka v šoli.

Planirani roditeljski sestanki v letošnjem šolskem letu:

 • 22. 9. 2021:
  • 4., 5. in 6. razred ob 17:15 preko platforme Microsoft Teams,
  • NIS ob 16:30 preko platforme Microsoft Teams.
 • 23. 9. 2021:
  • 7., 8. in 9. razred ob 16:30 preko platforme Microsoft Teams,
  • 1. in 2. razred ob 17:15 preko platforme ZOOM.
 • februar 2022,
 • 21. 4. 2022.

Tekmovanja

 • Fizika dne 02. 02. 2022
 • Razvedrilna matematika dne 05. 02. 2022
 • Slovenščina – Cankarjevo priznanje dne 12. 02. 2022
 • Vesela šola dne 09. 03. 2022
 • Zgodovina dne 10. 03. 2022

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost