Skoči na glavno vsebino

O šoli

Osnovna šola Tončke Čeč

Keršičeva cesta 50
1420 Trbovlje

E-naslov: os-toncke-cec@os-toncke-cec.si
Telefonska št.: 03 56 25 120
Fax: 03 56 25 129
Podračun UJP Trbovlje: št.: 01329-6030684258

Logotip OŠ Tončke Čeč Trbovlje

Vrednote šole

Spoštovanje, znanje, empatija, srčnost, odgovornost, pripadnost, ustvarjalnost, medsebojni odnosi, delovne in učne navade ter vztrajnost.

Poslanstvo šole

Medsebojno spoštovanje in dobri medsebojni odnosi sta osnovni načeli, ki jima sledimo. Poudarek dajemo varnemu in spodbudnemu učnemu okolju, kjer so učenci soodgovorni za svoje znanje in tako razvijajo svoje potenciale. Spodbujamo sodelovanje vseh: učencev, učiteljev in staršev, saj je to ključnega pomena za razvoj vsakega učenca.

Vizija šole

S srčnostjo izobražujemo, usmerjamo in motiviramo učence za doseganje celostnega razvoja vsakega posameznika.
V medsebojnem sodelovanju učencev, staršev in učiteljev v varnem in vzpodbudnem okolju oblikujemo samostojne, odgovorne, ustvarjalne in radovedne učence, ki aktivno sodelujejo pri svoji rasti. Tako učence opolnomočimo za nadaljnje življenjske izzive, saj vedo, kdo so in kaj zmorejo.

Virtualni sprehod po šoli

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost