Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Šolski sklad je bil na novo ustanovljen v šolskem letu 2013/14.

Namen šolskega sklada je pridobivanje prispevkov in donacij, ki se uporabijo za zvišanje standarda pouka, izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega osnovnošolskega programa, pomoč pri izobraževanju in vključevanju v dejavnosti šole za učence s slabim socialnim statusom, za dodatno izobraževanje in pomoč nadarjenim učencem, razvojno-raziskovalne projekte šole, za nakup nadstandardne opreme in podobno.

Sredstva lahko prispevajo posamezniki (starši, občani) in podjetja, sami pa jih zbiramo v okviru zbiralnih akcij učencev in z zbranimi prispevki za izdelke učencev.

V kolikor bi želeli prispevati v naš šolski sklad, lahko to storite na podračun šolskega sklada:
01329-6030684258 s pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD.

Vsakega prispevka bomo zelo veseli, saj boste z njim pomagali učencem do izkušenj in znanja, ki ga bodo v življenju potrebovali.

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost