Zdrava šola

V Slovensko mrežo zdravih šol smo vključeni že deveto šolsko leto. Zdrave šole delujejo celostno, kar pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene, poti vplivanja pa se iščejo z različnimi možnostmi. Pomembni so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, pravila, kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo; torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje na šoli. Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z zdravjem. Tako bomo v letošnjem letu nadaljevali s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga oz. krepili zdravje učencev, učiteljev in staršev ter razvijali dobre medsebojne in medgeneracijske odnose, ki pa so temelj uspeha posameznika.
Rdeča nit letošnjega leta na nacionalnem nivoju je Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu. V mesecu oktobru bomo prvič organizirali tombolo igrač pod naslovom Podarim – dobim oz. iz digitalnega v realni svet igrač. Prav tako bomo v mesecu februarju prvič sodelovali v projektu Global school play day. Preko aktivnosti projekta bomo krepili zdrav način življenja, promovirali zdravje, dobro počutje in gibanje ter tako skrbeli za dobro počutje in razvoj vseh na šoli.

Dostopnost