Turizmu pomaga lastna glava

V projekt, ki poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije, smo vključeni že vrsto let. Tema letošnjega leta je Festival naj bo in v okviru te teme bodo učenci naredili raziskovalno nalogo, s katero bodo konkurirali vrstnikom na Turistični tržnici.

Dostopnost