Tradicionalni slovenski zajtrk

V tretjem tednu novembra 2019 se bomo, kot vsako leto, priključili vseslovenskemu projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, v kolikor bo le-ta organiziran. Izvedli bomo dejavnosti z vsebinami, preko katerih bodo učenci spoznali pomen zdravega načina prehranjevanja z lokalno pridelano in predelano hrano ter skrbi za okolje. Učenci 1. triade bodo imeli v dnevu, ko bo izveden tradicionalni slovenski zajtrk, naravoslovni dan na temo o zdravi prehrani in z njo povezanem zdravem življenju.

Dostopnost