Tekmovanja v šolskem letu 2019/20

 

Tekmovanje Šolsko Območno Državno Prejemniki priznanj
Tekmovanje iz znanja logike /
Matemček /
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja
Tekmovanje iz znanja matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Računalniško tekmovanje Bober
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje
Bralna značka
EKO bralna značka
Angleška bralna značka
Nemška bralna značka
Eko kviz
Logična pošast
Razvedrilna matematika
Tekmovanje in znanja astronomije za Dominikovo priznanje
Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička
Tekmovanje iz geografije
Tekmovanje iz zgodovine
 Prvaki znanja
Turizmu pomaga lastna glava
Raziskovalci znanja
Tekmovanje iz angleščine IATEFL 8. r
Tekmovanje iz angleščine ZRSŠ 9. r
Vesela šola
Cici vesela šola
Debatni turnirji
Računanje je igra
Tekmovanju v znanju nemščine za 9. r.

 

Dostopnost