Šolski koledar 2020/21

1. ocenjevalno obdobje:  1. 9. 2020–29. 1. 2021

ocenjevalna konferenca: 26. 1. 2021 (1.–5. r.; NIS), 27. 1. 2021 (6.–9. r.)

jesenske počitnice: 26. 10. 2020–1. 11. 2020 (od tega praznik 31. 10. in 1. 11. 2020)

novoletne počitnice: 25. 12. 2020–2. 1. 2021 (od tega praznik 25. in 26. 12. 2020 ter 1. in 2. 1. 2021)

2. ocenjevalno obdobje: 1. 2. 2021–15. 6. 2021 (za učence 9. r.), 24. 6. 2021 (za učence od 1. do 8. r.)

ocenjevalna konferenca: 9. 6. 2021 (za učence 9. r. in 9. r. NIS), 21. 6. 2021 (za učence od 1. do 8. r. in NIS)

zimske počitnice: 22. 2. 2021–26. 2. 2021

velikonočni ponedeljek: 5. 4. 2021

prvomajske počitnice: 26. 4. 2021–2. 5. 2021 (od tega praznik 27. 4.,  1. in 2. 5. 2021)

poletne počitnice: 28. 6. 2021–31. 8. 2021

dan šole: 9. 10. 2020

roki za predmetne in popravne izpite:

  1. 6.–30. 6. 2021 (1. rok za učence 9. razreda)
  2. 6.–9. 7. 2021 (1. rok za učence od 1. do 8. razreda)
  3. 8.–31. 8. 2021 (2. rok)

Pomembni datumi za vpis v srednje šole

Dostopnost