Reading club v spletnem okolju eTwining

V mednarodnem projektu Erazmus+ je ena izmed možnosti povezovanja znotraj različnih okolij Evropske unije spletno okolje eTwinning. Učiteljica angleščine in knjižničarka bosta že tretje leto pripravili in izvedli projekt Reading Club. V projekt bodo vključeni učenci 3. triade, ki radi berejo in si želijo potrditi znanje angleščine. Po prebrani knjigi pa izvedejo različne aktivnosti, s katerimi se predstavilo partnerski šoli iz tujine. Pri tem jih usmerjamo v varno rabo IKT ter širimo njihovo bralno in digitalno pismenost. V sklopu različnih dejavnosti učenci krepijo zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku – angleščini.

Dostopnost