Obvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2021/2022 učencem nudimo lep nabor obveznih izbirnih predmetov. Izbor le-teh bo potekal preko spletne strani www.eAsistent.com.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (npr. GŠ Trbovlje), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Če starši uveljavljate pravico do oprostitve, morate osnovni šoli posredovati pisno vlogo za oprostitev sodelovanja na obrazcu, ki ji priložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

 

Predstavitve obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/22

Ansambelska igra (za 7., 8., 9. razred)

Astronomija – zvezde in vesolje (za 7., 8. in 9. razred)

Čebelarstvo (za 8. in 9. razred)

Filmska vzgoja 1 (za 7., 8. in 9. razred)

Filmska vzgoja 2 (za 8. in 9. razred)

Filozofija za otroke (za 7., 8. in 9. razred)

Glasbeni projekti (za 7., 8., 9. razred)

Izbrani šport (odbojka in nogomet) (za 8. razred)

Kemija v življenju (za 9. razred)

Likovno snovanje 1 (za 7. razred)

Likovno snovanje 2 (za 8. razred)

Likovno snovanje 3 (za 9. razred)

Matematične delavnice 7 (za 7. razred)

Matematične delavnice 8 (za 8. in 9. razred)

Nemščina 1 2 3 (za 7., 8. in 9. razred)

Okoljska vzgoja (za 7., 8. in 9. razred)

Organizmi v naravi in umetnem okolju (za 7., 8. in 9. razred)

Poskusi v kemiji (za 8. razred)

Projekti iz fizike in ekologije (za 7., 8. in 9. razred)

Računalništvo – Multimedija (za 7., 8. in 9. razred)

Računalništvo – Računalniška omrežja (za 8. in 9. razred)

Računalništvo – Urejanje besedil (za 7., 8. in 9. razred)

Rastline in človek (za 7., 8. in 9. razred)

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (za 9. razred)

Retorika (za 9. razred)

Šolsko novinarstvo (za 8. in 9. razred)

Šport za zdravje (za 7. razred)

Šport za sprostitev (za 9. razred)

Turistična vzgoja (za 7., 8. in 9. razred)

Verstva in etika (za 7., 8. in 9. razred)

Življenje človeka na zemlji (za 8. razred)

Dostopnost