Obvezni izbirni predmeti

V  šolskem letu 2020/21 bi lahko, glede na normative in standarde MIZŠ, organizirali 17 obveznih izbirnih predmetov v zadnji triadi. Na podlagi želja in prijav učencev pa jih organiziramo 15, in sicer:

 • filmska vzgoja,
 • filozofija za otroke: kritično mišljenje,
 • izbrani šport – nogomet,
 • matematične delavnice 9,
 • načini prehranjevanja,
 • nemščina I,
 • nemščina II in III,
 • poskusi v kemiji,
 • sodobna priprava hrane,
 • šolsko novinarstvo,
 • šport za sprostitev,
 • šport za zdravje,
 • turistična vzgoja,
 • urejanje besedil,
 • zvezde in vesolje.

Obvezni izbirni predmet šport za zdravje je organiziran v oddelkih z nižjim izobrazbenim standardom.

Predstavitve obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/21

Ansambelska igra (za 7., 8., 9. razred)

Astronomija – daljnogledi in planeti (za 7., 8. in 9. razred)

Čebelarstvo (za 8. in 9. razred)

Filmska vzgoja 1 (za 7., 8. in 9. razred)

Filmska vzgoja 2 (za 8. in 9. razred)

Filozofija za otroke (za 7., 8. in 9. razred)

Glasbeni projekti (za 7., 8., 9. razred)

Izbrani šport (odbojka in nogomet) (za 8. razred)

Kemija v življenju (za 9. razred)

Likovno snovanje 1 (za 7. razred)

Likovno snovanje 2 (za 8. razred)

Likovno snovanje 3 (za 9. razred)

Matematične delavnice 7 (za 7. razred)

Matematične delavnice 8 (za 8. in 9. razred)

Nemščina 1 2 3 (za 7., 8. in 9. razred)

Organizmi v naravi in umetnem okolju (za 7., 8. in 9. razred)

Poskusi v kemiji (za 8. razred)

Projekti iz fizike in ekologije (za 7., 8. in 9. razred)

Računalništvo – Multimedija (za 7., 8. in 9. razred)

Računalništvo – Računalniška omrežja (za 8. in 9. razred)

Računalništvo – Urejanje besedil (za 7., 8. in 9. razred)

Rastline in človek (za 7., 8. in 9. razred)

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (za 9. razred)

Retorika (za 9. razred)

Šolsko novinarstvo (za 8. in 9. razred)

Šport za zdravje (za 7. razred)

Šport za sprostitev (za 9. razred)

Turistična vzgoja (za 7., 8. in 9. razred)

Verstva in etika (za 7., 8. in 9. razred)

Življenje človeka na zemlji (za 8. razred)

Dostopnost