Vizija in poslanstvo šole

Naša vizija je usmerjena v optimalen razvoj vsakega učenca, kar pomeni, da učencem ponujamo paleto aktivnosti na različnih predmetnih področjih, kjer lahko razvijajo in nadgrajujejo svoje sposobnosti, znanja in kompetence, da se razvijejo v odrasle osebe, ki vedo, kaj hočejo in zmorejo.

Dosežki učencev na tekmovanjih in dobra poučenost učencev v kasnejšem izobraževanju so kazalniki dobrega dela, korektnih odnosov in odprte ter spoštljive komunikacije med učitelji in učenci, učitelji in starši ter med učitelji. Pozitivna klima na šoli pripomore k oblikovanju in ohranjanju pozitivne samopodobe učencev, njihovih staršev in tudi zaposlenih.

Dostopnost