Select Page

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Skladno z Zakonom o osnovni šoli bomo organizirali obvezno nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu. Učenci programa z nižjim izobrazbenim standardom nacionalno preverjanje znanja opravljajo prostovoljno.

Za učence 6. razreda poteka preverjanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika. 

Za učence 9. razreda pa bo v letošnjem letu organizirano iz matematike in slovenščine ter tretjega predmeta – tuji jezik angleščina, katerega je minister za izobraževanje, znanost in šport s sklepom dne 3. 9. 2018 določil za našo šolo.

 

Pomembni datumi

6. in 9. razred:

  • slovenščina: 7. maj 2019,
  • matematika: 9. maj 2019,
  • tuj jezik – angleščina: 13. maj 2019.

 

Na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC) so objavljene vse informacije o NPZ za šolsko leto 2018/2019. Na voljo je tudi zloženka z informacijami za učence in starše v 6. in 9. razredu.

Najdete in natisnete lahko tudi naloge in rešitve za vse preverjane predmete, za vsa leta, odkar se NPZ na osnovnih šolah izvaja.