Select Page

Nemščina 1

Nemščina 1 (NI1): 7. razred, 8. razred

Dragi učenec, draga učenka! Ponovi besede v učbeniku na straneh 50–55. Nauči se spregati glagol haben. V učbeniku na strani 54 reši nalogo 10. V prvem delu besedilo dopolni z danimi besedami, v drugem delu naloge pa s pomočjo danih iztočnic Janu napiši odgovor. Na...

več...