Select Page

Gradiva za matematiko za učence 9. razreda

Komunikacija v času dela na daljavo

Spoštovani učenci! Tudi v času šolanja na daljavo je pomembna komunikacija med nami. Najlažje bo to potekalo preko elektronske pošte. Tisti, ki svojega elektronskega naslova še nimate, lahko prosite starše da boste preko njihovih naslovov komunicirali z mano, lahko pa...

več...

Mednarodni matematični kenguru 2020

Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru 2020 bi morali izvesti tretji četrtek v marcu, a smo ga zaradi trenutnih zdravstvenih razmer prestavili za nedoločen čas. Da pa bi čas do tekmovanja hitreje minil in se boste na tekmovanje lahko še bolje pripravili,...

več...

Matematika

Spoštovani učenci! Kljub temu, da bo šola za nekaj časa zaprta za pouk to ne pomeni, da učenci ostajate doma na počitnicah ampak se v resnici šolate na daljavo s pomočjo navodil in gradiv, ki jih bomo učitelji posredovali. Učitelji matematike pripravljamo učne ure, ki...

več...