Select Page

Gradiva za matematiko za učence 9. razreda

MAT18 – Poskus, dogodek, izid, vrste dogodkov

Lep pozdrav 18. naloga V tej uri se bomo spopadli s poglavjem verjetnost. O tem, kaj to točno je, boste izvedeli jutri. Danes pa se posvetimo pojmom, ki jih pri verjetnosti uporabljamo. Delo bo danes potekalo s pomočjo interaktivnega učbenika Matematika 9 na straneh...

več...

MAT17 – Kombinatorično drevo

Lep pozdrav 17. naloga V tej uri si bomo ogledali del matematike, ki se ukvarja s preštevanjem in razporeditvijo danih elementov množice. Reče se ji kombinatorika. Naloge v zvezi s kombinatoriko se začnejo: Na koliko načinov... Poglejmo primer: Koliko enobarvnih...

več...

MAT16 – Povezava srednjih vrednosti in škatle z brki

Jutro 16.naloga V tej uri bomo ponovili o merilih za sredino in si ogledali povezavo le teh s škatlo z brki. Ogledali si bomo tudi, kaj ti podatki v konkretnem primeru pomenijo in kdaj jih je smiselno uporabiti. Pripravljeno imate prezentacijo. Odprite jo, jo...

več...

MAT15 – Škatla z brki

Jutro 15. naloga V tej uri si bomo ogledali kako nastane grafična porazdelitev razpršenosti številskih podatkov, ki se imenuje Škatla z brki. V tej uri se jo bomo naučili risati, kaj natančno pa nam ta grafikon pove, pa v naslednji uri. Za delo bomo uporabili delovni...

več...

MAT14 – Mediana ali Središčnica

Lep pozdrav 14. naloga V tej uri si bomo ogledali tretje merilo za sredino, to je Mediana ali Središčnica. Ker je ta snov zelo preprosta, ne boste imeli prav nobenih težav. Tokrat ne boste pisali v zvezek, ampak bomo za delo uporabili delovni zvezek 5. Pripravljeno...

več...

MAT13 – Modus

Lep pozdrav 13. naloga V tej uri si bomo ogledali drugo merilo za sredino, to je Modus ali Gostiščnica. Ker je ta snov zelo preprosta, ne boste imeli prav nobenih težav. Tokrat ne boste pisali v zvezek, ampak bomo za delo uporabili delovni zvezek 5. Pripravljeno imate...

več...