Select Page

Gradiva za matematiko za učence 7. razreda

Drevesni prikaz (četrtek, 9. 4.)

Oglej si PREDSTAVITEV  in v zvezek prepiši obe nalogi ter zapiši kaj je drevesni prikaz.  V delovnem zvezku na straneh 123 - 125 reši naloge 1, 2, 3 in 5. Pomagaš si lahko z rešenima nalogama na predstavitvi ali z zapisom v delovnem zvezku. Če imaš kakšno vprašanje,...

več...

Obvestilo za učence 7. A

Pozdravljeni učenci in učenke 7. A, prosim, da spremljate razredno tablo, ker je na njej nekaj obvestil. Pričakujem, da se vsak javi oz. pokomentira vsaj enkrat. Posebej preberite tisto obvestilo glede petkove razredne ure. Kdor še nima povezave do table, naj mi...

več...

Prikaz medsebojno odvisnih količin (sreda, 8. 4.)

Odvisnost ene količine od druge lahko prikažemo z diagramom, preglednico ali z enačbo. Danes se bomo ukvarjali z linijskim diagramom in točkovnim (oz. razsevnim) diagramom. V prvem posnetku je razložen linijski diagram, v drugem posnetku pa točkovni diagram. Linijski...

več...

Prikaz podatkov s krožnim diagramom (torek, 7. 4.)

Tudi krožni diagram že poznate. Letos smo se z njim srečali pri odstotkih.  Oglej si PREDSTAVITEV in v zvezek prepiši besedilo naloge, tabelo s postopkom in nariši krožni diagram. Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 107 - 110/ 1, 2, 3, 4. Če imaš možnost, nama...

več...

Prikaz podatkov s preglednico (četrtek, 2. 4.)

V naslednjih urah se bomo ukvarjali z različnimi prikazi podatkov. Prikaz podatkov s tabelo že dobro poznaš.  V 5. delu DZ reši naloge na straneh 94-98. Nasvet: Pri 2. nalogi morate razporediti kote glede na velikost. Če ste pozabili kako smo lani poimenovali kote...

več...