Select Page

Gradiva za matematiko za učence 7. razreda

Načrtovanje trikotnikov (torek, 12. 5.)

Danes boš spoznal kako narišemo trikotnik, če poznamo dolžino dveh stranic in velikost kota, ki leži daljši stranici nasproti. Zopet si oglej POSNETEK in v zvezek nariši trikotnik s posnetka. Za vajo v delovnem zvezku nariši 4 trikotnike pri nalogi 5 na straneh 18, 19...

več...

Načrtovanje trikotnikov (ponedeljek, 11. 5.)

Oglej si POSNETEK v katerem je prikazano, kako narišemo trikotnik, če poznamo dolžino stranice in velikosti obeh kotov, ki ležita ob njej. V zvezek nariši trikotnik, ki je narisan na posnetku, in trikotnik s podatki:  c = 6 cm, α = 40° in β = 40°. Nato pa v delovnem...

več...

Načrtovanje trikotnikov (četrtek, 7. 5.)

Danes se boš naučil narisati trikotnik, če poznaš dolžini dveh stranic in velikost kota, ki ga stranici oklepata. Oglej si POSNETEK in po istem postopku v zvezek nariši: trikotnik s podatki: a = 7 cm, c = 5 cm in β =  55° (ta trikotnik je narisan na posnetku) in...

več...

Načrtovanje trikotnikov (sreda, 6. 5.)

Če želiš načrtovati trikotnike, moraš najprej spoznati, kdaj sta trikotnika skladna. Oglej si PREDSTAVITEV in v zvezek prepiši le tisto, kar piše z rdečo barvo. Spoznal boš, kdaj sta dva trikotnika skladna in katere podatke potrebuješ, da lahko trikotnike narišeš....

več...

Utrjevanje (torek, 5. 5.)

Danes boš ponovili vse kar že veš o trikotnikih. Spodnji dve nalogi reši v zvezek in rešitve slikaj ter pošlji učiteljici: V zvezek nariši poljuben trikotnik in mu označi oglišča, stranice in notranje kote. Poimenuj ga glede na dolžine stranic in vrste kotov....

več...

Koti trikotnika – utrjevanje (ponedeljek, 4. 5.)

Pozdravljeni sedmošolci. Upava, da ste se med počitnicami dobro odpočili in si nabrali energije za delo, ki nas še čaka. Danes bomo ponovili kako izračunamo neznane kote trikotnika. Še enkrat se spomnimo vseh pravil, ki veljajo za kote trikotnika: Reši naloge v...

več...