Select Page

Gradiva za matematiko za učence 7. razreda

Navodila za ocenjevanje (četrtek, 21. 5.)

Danes je tvoja naloga analizirati vremensko napoved. Natančno preberi NAVODILA in nariši ter zapiši kar je zapisano v navodilih. Preden nalogo oddaš jo dobro preglej. Nalogo oddaj do PETKA, 22. 5. do 20. ure. O oceni boš obveščen v naslednjem tednu. Veliko uspeha pri...

več...

Utrjevanje (sreda, 20. 5.)

Danes je tvoja naloga utrjevanje znanja. Še enkrat ponovi, kako je sestavljena tabela, kakšne vrste diagramov poznamo in kako jih narišemo, kako z diagramov odčitamo podatke in kako izračunamo aritmetično sredino. Za vajo reši še naslednjo nalogo: Na grafu je napaka:...

več...

Utrjevanje (torek, 19. 5.)

Obvestilo: Vsi tisti, ki preverjanja včeraj še niste poslali, ga obvezno pošljite danes. Tvoja naloga je, da v roke vzameš pisalo rdeče barve in popraviš svoje včerajšnje naloge. Tu te čakajo REŠITVE.  Pri popravljanju bodi pozoren ali si označil osi grafa, zapisal...

več...

Preverjanje znanja – analiza podatkov (ponedeljek, 18. 5.)

Obvestilo: V četrtek, 21. 5., boste dobili navodilo za izdelavo izdelka, s katerim boste pridobili oceno pri matematiki. Pri izdelavi boste uporabili vse svoje znanji o analizi podatkov. Točna navodila bodo na spletni strani objavljena v četrtek.  V naslednjih urah...

več...

Trikotniku očrtana krožnica (četrtek, 14. 5.)

Tudi danes boš za delo potreboval E-UČBENIK.   Oglej si zgled na desni strani in postopek načrtovanja. Ugotovil boš, kako poiščemo središče trikotniku očrtane krožnice in kako krožnico narišemo.  V zvezek zapiši pravilo v zelenem okvirčku in nariši  velik ostrokotni...

več...

Višine trikotnika (sreda, 13. 5.)

V zvezek zapiši naslov VIŠINE TRIKOTNIKA. V E-UČBENIKU  si oglej naloge in prepiši, kaj je višina ter koliko višin ima trikotnik. V zvezek nariši večji ostrokotni trikotnik in vse njegove višine. Sedaj učbenik obrni na naslednjo stran in preberi ter prepiši, kaj je...

več...