Gradiva za matematiko za učence 7. razreda

Koti štirikotnika (torek, 2. 6.)

Najprej v zvezek napiši naslov: KOTI ŠTIRIKOTNIKA. V zvezek nariši štirikotnik in mu označi oglišča, stranice, notranje in zunanje kote. Nato pa si oglej POSNETEK. S posnetka prepiši, kaj velja za notranje in kaj za zunanje kote. Zapis preveri na PREDSTAVITVI in si...

več...

Štirikotniki (ponedeljek, 1. 6.)

Danes začnemo z novim poglavjem: ŠTIRIKOTNIKI. Najprej se bomo naučili kako štirikotnik opišemo in kako delimo štirikotnike. Oglej si PREDSTAVITEV in jo prepiši v zvezek. Navodila za naloge so zapisana na predstavitvi.

več...

Četrtek, 28. 5.

Danes si oziroma boš na elektronski naslov prejel popravljen izdelek: Analiza vremenske napovedi. Preglej ga, preštej točke in napiši popravo. Obvezno nama sporoči, da si sporočilo prejel.

več...

Ali si že mojster? (sreda, 27. 5.)

Danes boš za delo potreboval delovni zvezek. Čakajo te naloge Ali si že mojster. Reši naslednje naloge: stran 61 nalogi 4, 5, stran 62 nalogi 6, 7, stran 63 naloga 8. Naloge na stani 61 fotografiraj in pošlji učiteljici.

več...

Težišče in težiščnice trikotnika (torek, 26. 5.)

Najprej si oglej VIDEOPOSNETEK. Sedaj v zvezek prepiši naslov in nariši trikotnik, vse tri težiščnice in težišče. Prepiši spodnji zapis: Težiščnica je daljica, ki povezuje razpolovišče stranice z nasprotnim ogliščem. Težišče trikotnika je točka T, v kateri se sekajo...

več...

Trikotniku včrtana krožnica (ponedeljek, 25. 5.)

Danes bomo spoznali, kako lahko trikotniku včrtamo krožnico. Najprej v zvezek prepiši naslov in nariši večji ostrokotni trikotnik. Nariši simetrale vseh treh notranjih kotov. Hitro lahko ugotoviš, da se simetrale sekajo v skupni točki. To je središče trikotniku...

več...