Select Page

Gradiva za matematiko v 6. razredu

Izdelaj mrežo kocke in kvadra (petek, 29. 5.)

Danes boš ponovil svoje znanje o kvadru in kocki ter izdelal njuni mreži.   Kaj vem o kvadru? https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index1.html Kaj vem o kocki? https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index1.html   KVADER KOCKA ŠT. PLOSKEV 6 6 ŠT. OGLIŠČ...

več...

Ocenjevanje znanja (četrtek, 28. 5.)

Dragi šestošolci! Danes vas čaka ocenjevanje znanja. Vaš izdelek bo ocenjen z dvema ocenama – za slovenščino in matematiko. Pri slovenščini boste napisali opis otroške sobe ali dnevne sobe. Pri matematiki boste izračunali obseg in ploščino sobe ter okna. Dobljene...

več...

Utrjevanje znanja (sreda, 27. 5.)

Danes boš utrdil svoje znanje. Prvi dve nalogi prepiši in reši v zvezek. Pri vseh nalogah zapiši cel postopek in rezultat.   NALOGE UTRJEVANJA 1. Izračunaj ploščino kvadrata, katerega stranica je dolga 4 dm 7 cm. 2. Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika z...

več...

Preverjanje znanja (torek, 26. 5.)

Pozdravljen! Danes te na povezavi čaka preverjanje znanja. Pozorno preberi navodila in reši nalogi v zvezek. Pri reševanju se potrudi in pokaži svoje znanje. Piši čitljivo. Rešene naloge fotografiraj in pošlji na e-naslov svoje učiteljice – obvezno danes. Povratno...

več...

Ploščina pravokotnika in kvadrata (petek, 22. 5.)

Danes boš utrdil svoje znanje o računanju ploščine pravokotnika in kvadrata.   Najprej si dobro oglej primer, kako izračunamo dolžino stranice, če imamo podano ploščino pravokotnika ali kvadrata: PRIMER Nato v DZ reši naloge na straneh 44 in 45.   Zapiši cel...

več...
Stran 1 od 812345...Zadnja »