Karierna orientacija

NE PREMIŠLJUJ O TEM,
ČESAR NIMAŠ.
PREMIŠLJUJ O TEM,
KAJ LAHKO NAREDIŠ S TEM,
KAR IMAŠ.

(Ernest Hemingway)

Zaključek osnovne šole je za otroke prva kritična točka, točka, kjer si morajo izbrati eno od šol, na kateri bodo nadaljevali šolanje za dosego poklicnega cilja. Prva izbira poklica je zelo pomembna stvar, saj vemo, da je za skoraj 40 %, ki zaključujejo osnovno šolo, to tudi že dokončna poklicna odločitev.

Karierna orientacija je delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne, poklicne in karierne poti.

 

Vpis v srednjo šolo – rokovnik

 • 14. in 15. februar 2020 – informativna dneva
 • 4. marec 2020 – prijava na preizkuse posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
 • 11.–21. marec 2020 – opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti
 • 2. april 2020 – oddaja prijav za vpis v 1. letnik SŠ
 • 8. april 2020 – javna objava številčnega stanja prijav (internet)
 • 23. april 2020 – zadnji dan morebitnega prenosa prijav
 • 22. maj 2020 – javna objava omejitev vpisa
 • do 27. maja 2020 – Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
 • 16.–19. junij 2020 – vpis na srednji šoli (1. krog)
 • do 24. junija 2020 – vpis na srednji šoli (2. krog)
 • 30. avgust 2020 – vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta

 

Pomembne spletne strani – karierna orientacija

ZA UČENCE ZA STARŠE

http://dijaskisvet.si

http://www.mojaizbira.si
http://www.filternet.si 
http://www.dijaski.net/

 

http://www.mizs.gov.si/
http://www.ess.gov.si/ncips
http://www.ozs.si/
https://www.gzs.si/
http://www.mestomladih.si/dijaski-os/clanki/

Izračun točk

Če bo na željeni šoli število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav (26. aprila 2017) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učenci in dijaki (s strani srednjih šol) obveščeni najpozneje do 6. junija 2017. Ministrstvo bo na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2017/2018.

Učence, ki 9. razred osnovne šole zaključijo, se izbere za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo:
– zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Na povezavi najdete tabelo, ki vam bo olajšala seštevanje točk, ki se tekom let pridno seštevajo.

POVEZAVA

 

Štipendije

Na spodnji povezavi boste našli vse potrebne informacije o štipendijah:
Zoisove štipendije
Kadrovske štipendije
Štipendije za deficitarne poklice
Štipendije za študij Slovencev v zamejstvu in po svetu v Sloveniji
Štipendije Ad futura za izobraževanje
Štipendije Ad futura za študijske obiske v tujini
Štipendije Ad futura za tekmovanja v tujini
Sofinanciranje znanstveno-raziskovalne mobilnosti
Štipendije drugih ustanov

ŠTIPENDIJE

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

JAVNI RAZPIS ZA DEFICITARNE POKLICE

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20192020-273-javni-ra/

Dostopnost