Interesne dejavnosti

Ponujene oblike interesnih dejavnosti za učence od 1. do 3. razreda:

naziv mentor termin
plesni krožek – 1. in 2. razred Monika Žagar petek, predhodna ura (telovadnica)
glasbena ustvarjalnica – 1. razred Karmen Lindič torek, 5. šolska ura
naravoslovni krožek – 1. razred Alja Volker četrtek, 5. šolska ura
Raziskovalčki – 2. razred Ines Dolenc torek, 5. šolska ura
prva pomoč – 2. razred Ines Dolenc petek, 5. šolska ura
Matemček – 2. razred Monika Žagar sreda, 6. šolska ura
vesele urice Mojca Koprivc četrtek, 5.šolska ura
planinski krožek Vera Arh/ Nina Grobljar Vidmar po dogovoru, sobote
zabavna matematika – 3. razred Edi Ceferin ponedeljek, predhodna ura
Raziskovalčki – 3. razred Ines Dolenc torek, 6. šolska ura
OPZ – 2. in 3. razred Karmen Lindič ponedeljek, 6. šolska ura
RK – PP – Znam pomagati 3. razred Nina Grobljar Vidmar ponedeljek, 6. šolska ura (B urnik)
nemške vragolije – 3. razred Nina Vučilovski torek, predhodna  ura

Ponujene oblike interesnih dejavnosti za učence od 4. do 6. razreda:

naziv mentor termin
otroški pevski zbor Tanja Božiček Simnovčič

torek, predhodna ura – 4. razred

sreda, predhodna ura – 5. razred

M ladinski pevski zbor Tanja Božiček Simnovčič četrtek, predhodna ura – 6. razred
Sestavljanke in Matemček – 4., 5. razred Katja Per po dogovoru
planinci – 4.–6. razred Edi Ceferin, Jernej Levičar sobote, po dogovoru
Vesela šola – 4. in 5. razred Melita Lesar po dogovoru
tutorstvo – medvrstniška pomoč Manja Golobič po dogovoru
ustvarjalni krožek Tatjana Kos po dogovoru
naravoslovne delavnice – 4. in 5. razred Zora Bezgovšek po dogovoru
instrumentalni krožek Tanja Božiček Simnovčič po dogovoru
programiranje z Micro:biti – 5. razred Natalija Juvan po dogovoru

 

 

Ponujene oblike interesnih dejavnosti za učence od 7. do 9. razreda:

naziv mentor termin
mladinski pevski zbor Tanja Božiček Simnovčič četrtek, predhodna ura
naravoslovni krožek Petra V. Žveplan po dogovoru
kemijski krožek Petra V. Žveplan po dogovoru
prva pomoč Petra V. Žveplan vsak tretji četrtek v mesecu
Zemlja Karl Bračko ponedeljek, 6. šolska ura
Slovanska družina Karl Bračko sreda, 6. šolska ura
kuharski krožek Nataša Jelen po dogovoru
fizikalni krožek Nataša Jelen po dogovoru
Tončka teater Vera Arh po dogovoru
Eko krožek Minja Mlakar po dogovoru
tutorstvo – medvrstniška pomoč Manja Golobič po dogovoru
Mini UPI Mojca Arh po dogovoru
debatni klub Urša Bajda

sreda, predhodna

petek, po dogovoru (pred turnirji)

plesni krožek (valeta) Nina Grobljar Vidmar, Monika Žagar po dogovoru
možgančkanje

Nina Vučilovski,

Erika Gajser Bizjak

po dogovoru
naravoslovne delavnice – Kresnička – 7. razred Petra V. Žveplan po dogovoru
instrumentalni krožek Tanja Božiček Simnovčič po dogovoru
Latino Joy (plesni krožek) – 8. razred Teja Stepišnik Turk torek, predhodna ura
ustvarjalni krožek Daša Fajfar četrtek, predhodna ura

Ponujene oblike interesnih dejavnosti za učence NIS:

naziv mentor termin
Vesela šola Tanja Kovač Jerman torek, 6. šolska ura (A urnik)
ustvarjalni krožek Saša Klančišar petek, 5. šolska ura (A in B urnik)
plesni krožek Rosana Jošt

ponedeljek, prehodna ura

(A in B urnik )

A, B, C-igralnica Rosana Jošt

petek, 5. šolska ura

(A in B urnik )

sproščanje v multisenzorni sobi Leila Strmec torek, 5. šolska ura; četrtek, 5. šolska ura (A in B urnik)
gledališki krožek Nives Dornik (prilagojeno izvajanje, strnjena oblika)
multisenzorna soba – sporoščanje Vera Gomaz Repovž po dogovoru

Dostopnost