Select Page

EKOŠOLA

Šola je 21 let vključena v projekt Ekošole, vstopamo v 22. leto. Dejavnosti tega projekta so organizirane v vsakoletno osvojitev eko zastave. Učencem je projekt Ekošole s skrbjo za čistejše in bolj zdravo okolje postal del vsakdana in se vsako leto bolj trudijo za ohranjanje eko zastave ter osvojitev naslova eko oddelek šole.
Tudi v letošnjem letu bomo učence vzpodbujali k ločenemu zbiranju odpadkov, tekmovali na eko kvizu, izdelovali izdelke iz odpadnih materialov ter jih okoljsko osveščali. Osrednja tema so podnebne spremembe. Ob koncu šolskega leta bomo nagradili najboljše posameznike z eko izletom, najboljše oddelčne skupnosti pa z denarnimi nagradami.

EKO HIMNA

Mi mamo eko šolo,
prebiramo smeti,
tetrapake, pločevinke, plastiko, papir.

Mi mamo eko šolo,
sortiramo smeti,
pri nas je vse brezskrbno čisto,
tut papirčka ni.

Fantje smo punce v eko šolo povabil,
povabil, povabil, eko šolo povabil,
da bi skupaj eko koše naredil,
naredil, naredil, eko koše naredil,
pridno in vestno smo dela se lotil,
v lepše dni, v lepše dni, v lepše dni,
gremo vsi, brez skrbi.

Projekti