Eko aktivnosti v šolskem letu 2017/18

 • izdelava eko kotička – tema: Življenje na travniku
 • izdelava dveh eko košev
 • eko razstava v avti šole – tema: Življenje na tarvniku
 • hrana ni za tjavendan (zmanjšamo količino odpadne hrane) – Namen projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne ter zavržene hrane (hrana ni in ne sme biti odpadek), spodbujati praktično uporabo neporabljene hrane ter pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane.
 • dan brez zavržene hrane – tradicionalni slovenski zajtrk
 • jaz, ti mi za Slovenijo (zbiranje plastenk za humanitarni namen)
 • osveščanje o pomenu varčevanja s papirnatimi brisačkami
 • osveščanje o pomenu varčevanja z vodo
 • osveščanje o pomenu varčevanja z energijo
 • šport za zdravje:
  • planinski izlati
  • smučanje
  • plavanje v bazenu
 • eko bralna značka
 • eko kviz
 • eko dan
  • očiščevalna akcija v okolici šole
 • eko prireditev s podelitvijo eko priznanj in nagrad
 • eko ekskurzija: najboljši zbiralci bodo ob koncu šolskega leta nagrajeni z udeležbo na eko izletu v neznano
Dostopnost