Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

 

Za šolsko leto 2020/21 načrtujemo naslednje dneve dejavnosti (vsebine realizacij dni dejavnosti se lahko spremenijo glede na stanje COVID-19):

1.RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Zdravje – zdravniški pregled

po dogovoru

Izdelki iz papirja

november 2020

Mednarodni športni dan

september 2020

Prešernov dan

februar 2021

Hrana- Zdrav slovenski zajtrk

oktober 2020

Pečemo piškote

december 2020

Igre na snegu

januar 2021

Praznovanje novega leta

december 2020

Moj vrt spomladi

april, maj 2021

Spoznajmo poklic policista in računalniško opismenjevanje

oktober 2020 ali april 2021

Zlati sonček

junij 2021

Razredno gledališče

marec/april 2021

 

 

 

 

ŠVZ karton

april 2021

Sprejem prvošolcev

september 2020

 

 

 

 

Pohodništvo

junij 2021

 

 

 

  1. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Hrana- Zdrav slovenski zajtrk

oktober 2020

Kuhamo po naše

september 2020

Mednarodni športni dan

september 2020

Prešernov dan

februar 2021

Spoznavamo poklice – gasilec

september 2020 ali maj 2021

Izdelki iz papirja

november 2020

Igre na snegu

januar 2021

Praznovanje novega leta

december 2020

Od semena do kruha

april 2021

Računalniško opismenjevanje

September/ oktober 2021

Zlati sonček

maj 2021

Razredno gledališče

maj 2021

 

 

 

 

ŠVZ karton

april 2021

Podelitev BZ

junij 2021

 

 

 

 

Pohodništvo

junij 2021

 

 

 

  1. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Hrana- Zdrav slovenski zajtrk

november 2020

Izdelki iz papirja

november 2020

Mednarodni športni dan

september 2020

Prešernov dan

Februar 2020

Zdravje – zdravniški pregled

november 2020

Ročne spretnosti

februar 2021

Zlati sonček

junij 2021

Praznovanje novega leta

december 2019

Čutila

februar 2021

Računalniško opismenjevanje in raziskovanje

marec 2021

Zimski ŠD

januar 2021

LGL

marec. april 2020

 

 

 

 

ŠVZ karton

april/maj 2021

Podelitev BZ

junij 2020

 

 

 

 

Pohodništvo

junij 2021

 

 

 

4. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravje oktober 2020 Računalniško opismenjevanje september 2020 Trim steza september 2020 Praznovanje novega leta december 2020
Električni krog februar 2021 Microsoft Teams september 2020 Plavanje oktober 2020 Pesniške delavnice februar 2021
V kraljestvu rastlin in živali junij 2021 Magnetizem marec 2021 Pohod december 2020 Muzej Hrastnik april 2021
Model cevja in korit marec 2021 Atletika april 2021
Športne igre maj 2021

 

5. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravje januar 2021 Microsoft Teams september 2020 Planinski izlet september 2020 Ogled predstave v Cankarjevem domu marec 2021
Obnovljivi viri energije februar 2021 Kjer je dim, je tudi ogenj oktober 2020 Orientacija oktober 2020 Praznovanje novega leta december 2020
Dan čebel maj 2021 Power Point oktober 2020 Plavanje / drsanje januar 2021 Kulturne ustanove v Trbovljah april 2021
ZMT november 2020 Atletika april 2021
Plavanje – testiranje junij 2021

 

 

6. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Kamnine februar 2021 MS Teams september 2020 Kolesarski poligon in cestna vožnja september  2020 Igraj kolce – ljudski plesi oktober 2020
Zdravniški pregled po dogovoru z ZD Trbovlje Delavnice ob novem letu november 2020 Strnjeni dnevi dejavnosti februar 2021 Poglej v svet marec 2021
Arboretum – določevalni ključi in spoznavanje dreves maj 2021 Matematična preiskava april 2021 Strnjeni dnevi dejavnosti februar 2021 Novoletna proslava december 2020
Speculum Artium oktober 2021 Atletika april 2021
Plavanje – testiranje junij 2021

 

 

7. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Sistematika živali – ZOO oktober 2020 MS Teams september 2020 ŠVK – testiranje september 2020 Rastem s knjigo maj 2021
Zvok februar 2020 Delavnice ob novem letu november 2020 Planinski izlet  oktober 2020 Novoletna proslava december 2020
Ekosistem junij 2021 Izdelki iz lesa april 2021 Plavanje / drsanje januar 2021 Filmska vzgoja junij 2021
Glina april 2021 Atletika april 2021
Plavanje junij 2021

 

 

8. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled po dogovoru z ZD MS Teams september 2020 ŠVK – testiranje september 2020 Filmska glasba november 2020
Zeliščarska kmetija in dediščina Dolenjske – CŠOD september 2020 Delavnice ob novem letu november 2020 Planinski izlet oktober 2020 Novoletna proslava december 2020
Sistematika živali – ZOO maj 2021 3D modeliranje februar 2021 Plavanje/drsanje januar 2021 Po Prešernovih stopinjah maj 2021
Poklicno usmerjanje maj 2021 Atletika april 2021
Plavanje junij 2021

 

 

9. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Fizikalni poskusi november 2020 MS Teams september 2020 ŠVK – testiranje september 2020 Popularna glasba februar 2021
Pečemo kruh/ belokranjsko pogačo v Beli Krajini november 2020 Podjetništvo oktober 2020 Planinski izlet oktober 2020 Novoletna proslava december 2020
Biotska raznolikost september ali maj Delavnice ob novem letu november 2020 Plavanje/drsanje januar 2021 Valeta junij 2021
Poklicno usmerjanje december ali januar Atletika april 2021
Plavanje junij 2021

 

 

 

  1. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Zdravniški pregled

določen naknadno

Teams

september 2020

Športne igre na igrišču Partizan

september 2020

Lutke

določen naknadno

Človeško telo

določen naknadno

Novoletna dekoracija

november 2020

Orientacija

oktober 2020

Praznovanje novega leta

december 2020

CŠOD

maj 2021

CŠOD

maj 2021

Plavanje/ drsanje

januar 2021

Dan v knjižnici

december 2020

 

 

 

 

CŠOD

maj 2021

Prešernov dan

februar 2021

 

 

 

 

Plavanje – testiranje

junij 2021

 

 

 

 

  1. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Zdravniški pregled

določen naknadno

Teams

september 2020

Športne igre na igrišču Partizan

september 2020

Lutke

določen naknadno

Človeško telo

določen naknadno

Novoletna dekoracija

november 2020

Orientacija

oktober 2020

Praznovanje novega leta

december 2020

CŠOD

maj 2021

CŠOD

maj 2021

Plavanje/ drsanje

januar 2021

Dan v knjižnici

december 2020

 

 

 

 

CŠOD

maj 2021

Prešernov dan

februar 2021

 

 

 

 

Plavanje – testiranje

junij 2021

 

 

 

 

 

  1. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Zdravniški pregled

določen naknadno

Teams

september 2020

Športne igre na igrišču Partizan

september 2020

Lutke

določen naknadno

Človeško telo

določen naknadno

Novoletna dekoracija

november 2020

Orientacija

oktober 2020

Praznovanje novega leta

december 2020

CŠOD

maj 2021

CŠOD

maj 2021

Plavanje/ drsanje

januar 2021

Dan v knjižnici

december 2020

 

 

 

 

CŠOD

maj 2021

Prešernov dan

februar 2021

 

 

 

 

Plavanje – testiranje

junij 2021

 

 

 

 

  1. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Zdravniški pregled

določen naknadno

Teams

september 2020

Športne igre na igrišču Partizan

september 2020

Lutke

določen naknadno

Voda

april 2021

Varna raba interneta

oktober 2020

Orientacija

oktober 2020

Praznovanje novega leta

december 2020

CŠOD

maj 2021

Novoletna dekoracija

december 2020

Plavanje/drsanje

januar 2021

Prešernov dan

februar 2021

 

 

CŠOD

maj 2021

CŠOD

maj 2021

 

 

 

 

 

 

Plavanje

junij 2021

 

 

 

 

 

 

  1. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Zdravniški pregled

določen naknadno

Teams

september 2020

Športne igre na igrišču Partizan

september 2020

Praznovanje novega leta

december 2020

Voda

april 2021

Varna raba interneta

oktober 2020

Orientacija

oktober 2020

Prešernov dan

februar 2021

CŠOD

maj 2021

Novoletna dekoracija

december 2020

Plavanje/drsanje

januar 2021

Cankarjev dom v Ljubljani

marec 2021

 

 

CŠOD

maj 2021

CŠOD

maj 2021

 

 

 

 

 

 

Plavanje

junij 2021

 

 

 

 

 

  1. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Zdravniški pregled

določen naknadno

Teams

september 2020

Športne igre na igrišču Partizan

september 2020

Praznovanje novega leta

december 2020

Živalski vrt

oktober 2020

Varna raba interneta

oktober 2020

Orientacija

oktober 2020

Cankarjev dom v Ljubljani

marec 2021

CŠOD

maj 2021

Novoletna dekoracija

november 2020

Plavanje/ drsanje

januar 2021

 

 

 

 

CŠOD

maj 2021

CŠOD

maj 2021

 

 

 

 

Sladice

december 2020

Plavanje

junij 2021

 

 

 

 

Poklicna orientacija

januar 2021

 

 

 

 

 

 

Prešeren malo drugače

februar 2021

 

 

 

 

 

 

Izdelek iz lesa

marec 2021

 

 

 

 

 

 

Glina

april 2021

 

 

 

 

 

 

4. dritl

junij 2021

 

 

 

 

 

  1. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Zdravniški pregled

določen naknadno

Teams

september 2020

Športne igre na igrišču Partizan

september 2020

Praznovanje novega leta

december 2020

CŠOD

maj 2021

Varna raba interneta

oktober 2020

Orientacija

oktober 2020

Cankarjev dom v Ljubljani

marec 2021

 

 

Novoletna dekoracija

november 2020

Plavanje/ drsanje

januar 2021

Valeta

junij 2021

 

 

CŠOD

maj 2021

CŠOD

maj 2021

 

 

 

 

Sladice

december 2020

Plavanje

junij 2021

 

 

 

 

Poklicna orientacija

januar 2021

 

 

 

 

 

 

Prešeren malo drugače

februar 2021

 

 

 

 

 

 

Izdelek iz lesa

marec 2021

 

 

 

 

 

 

Glina

april 2021

 

 

 

 

 

 

4. dritl

junij 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost