Tončka teater II. – ali kako uprizoriti važičko solato, zaljubljeni korenček in lačnega črva ?

Tončka teater II. – ali kako uprizoriti važičko solato, zaljubljeni korenček in lačnega črva ?

V letošnjem šolskem letu je v šolskem gledališkem krožku Tončka teater II. sodelovalo 13 učenk in učencev (5. in 6. razred). Gledališčniki so vključeni v celoten proces nastanka predstave – od izbire teksta pa do končne odrske uprizoritve. Izbrali so dramsko delo Vike Šuštar Boj na zelenjavnem vrtu, ki je bilo prvotno napisano za lutkovno uprizoritev, zato je bilo potrebno  nekaj »prenove«, naši gledališčniki pa so dodali piko na i in ga obogatili z lastnimi idejami. Na igriv način in z veliko mero ustvarjalnosti ter vaj improvizacije so raziskovali  like in namenili posebno pozornost gibu in telesnemu izrazu. Kako uprizoriti svojeglavo čebulojezikavega feferona in celo zaljubljenega korenčka? Kako “hoditi” in kovati načrte kot sestradan črv? Uspelo jim je vse to in še več, saj sta se v predstavo spontano prikradla tudi ples in petje. Zelenjavni prijatelji in njihovi lačni sovražniki so na odru oživeli in bili iz vaje v vajo bolj prepričljivi, gledalca pa so želeli spomniti na pomen sodelovanja in iznajdljivosti. Kljub različnosti so prebivalci vrta stopili skupaj, sledili drzni ideji in dokazali, da skupaj zmorejo več. Prav temu bomo v  šolskem gledališkem krožku  sledili tudi v prihodnje – ustvarjalno in sodelovalno!

Kje ste nas lahko videli v akciji?

  • 22.3. smo nastopili na Perkmandeljčevem odru 2019 v Hrastniku (posnetek si lahko ogledate na kanalu YouTube, če vpišete v iskalno zahtevo Perkmadeljčev oder 2019)
  •  29.3. smo zaigrali za učence 1., 2., 3., in 4. razreda naše šole
  • 4.4. smo se udeležili 17. Festivala gledaliških sanj v Pionirskem domu v Ljubljani

13.4. smo (sicer brez kostumov in scene) korakali po rdeči preprogi Pionirskega doma in uživali v razglasitvi nagrajencev 17. Festivala gledaliških sanj. Med 56 sodelujočimi predstavami smo se s predstavo Boj na zelenjavnem vrtu uvrstili:

  • med 3 najboljše predstave I. in II. triade
  • med 3 predstave z najboljšo sceno, kostumi in glasbo
    • Učenka Nadia Medić je bila med več kot 800 nastopajočimi uvrščena med 15 najbolj perspektivnih igralcev in igralk festivala.

20.5. nas še lahko ujamete na Tednu vseživljenjskega učenja, ko se bo zelenjavni vrt ponovno preselil v Dom Svobode. Če vas daje pomladanska utrujenost jo odženite z našo vitaminsko druščino. Vabljeni!

 

Mladi in prosti čas

Pri angleščini smo se pogovarjali o prostočasnih dejavnostih. Zanimalo nas je, kaj mladi počnejo v prostem času, katere so dobre in slabe strani preživljanja prostega časa pred TV ekrani, za kakšne namene uporabljajo najstniki pametne telefone in koliko časa preživijo na telefonih, dobre in slabe strani uporabe telefonov ter kako lahko mladi preživljajo svoj prosti čas v Trbovljah.

29. nacionalni otroški parlament

Maša Kurent, učenka naše šole, se je udeležila 29. nacionalnega otroškega parlamenta, ki je potekal 8. aprila v državnem zboru Republike Slovenije. Uspešno je predstavila razmišljanje otrok naše šole in celotnega Zasavja o slovenskem šolskem sistemu.

9. aprila je bilo na FB Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeno naslednje:

“Mlade parlamentarke in parlamentarci, ki so v ponedeljek v okviru 29. nacionalnega otroškega parlamenta razpravljali na temo šolstva in šolskega sistema, predlagajo več življenjskih in praktičnih vsebin v učnem načrtu. Zasedanja v organizaciji Zveza prijateljev mladine Slovenije – ZPMS sta se udeležila tudi državna sekretarka Martina Vuk in minister Jernej Pikalo, ki je sodeloval v razpravi in odgovarjal na vprašanja mladih.
Mladi ugotavljajo, da učitelji izgubljajo avtoriteto, pa tudi vzgoja doma je po njihovem problematična. Med drugim predlagajo občasno udeležbo ravnateljev pri pouku in več družbeno koristnih del. Želijo si, da bi povečali obseg razrednih ur, ki bi izboljšale odnose med učenci in učitelji. Predlagali so tudi izobraževanja za starše, da bi ti bolje razumeli svojo vlogo v šoli. Govorili so tudi o učnih vsebinah. Pri biologiji bi uvedli obvezen sklop prve pomoči. Predlagali so tudi izobraževanje za spletno varnost in izobraževanja o novih tehnologijah. Želijo si tudi več predmetov za življenje, v okviru katerih bi več razpravljali o etičnih vprašanjih, pridelovali zelenjavo in podrobnejše predstavljali poklice. Pri predmetih, kot sta športna in likovna vzgoja, bi ocene ukinili in take predmete izkoristili za medsebojno povezovanje.
Minister Pikalo se je v zvezi s predlogom za umestitev prve pomoči v obvezne učne vsebine strinjal, da bi takšne vsebine veljalo umestiti v obvezni program, vendar je po njegovih besedah treba obenem paziti, da učni načrti niso prenatrpani. Na vprašanje o reformi nekaterih predmetov iz vzgojnih v vsebinske predmete je minister odgovoril, da na ministrstvu razmišljamo o ponovni zamenjavi, saj po šestih letih ta sprememba ni dosegla svojega namena.
V okviru otroškega parlamenta so mladi razpravljali tudi o metodah in načinih poučevanja. Strinjali so se, da bi se morali učiti več življenjskih in praktičnih vsebin, denimo preko šol v naravi in ekskurzij. Mladi parlamentarci so razpravljali tudi o šoli za življenje in spomnili na to, da so od lanskega otroškega parlamenta po šolah uvedli tutorstvo, aktivne odmore in medgeneracijsko druženje.
Na vprašanje, če je preobremenjenost in stres v šoli del učnega načrta oziroma nekakšna šola za življenje ali to dojemajo kot negativen dejavnik na otrokovo psiho, je minister Pikalo dejal, da statistični podatki ne kažejo na preobremenjenost, čeprav jo učenci in starši včasih čutijo. Po obsegu rednega pouka Slovenija v spodnjo tretjino primerljivih držav, kar pa ne velja za izbirne vsebine.”

Turistična tržnica v Kamniku

V torek, 26. marca, smo se udeležili turistične tržnice v Mercatorjevem centru v Kamniku. Na turistični stojnici smo predstavili našo raziskovalno nalogo z naslovom Spomin na Trbovlje, ki smo jo pripravili v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava. Povemo lahko, da smo se člani turističnega krožka naše šole in oba spremljevalca imeli super, domov smo pa prinesli bronasto priznanje in nove izkušnje.

8. literarni natečaj Društva generala Maistra za Zasavje

8. literarni natečaj Društva generala Maistra za Zasavje

Na letošnjem literarnem natečaju so učenci pisali Pismo Cankarju, saj je bilo leto 2018 razglašeno za Cankarjevo leto. Včeraj, 27. 3. 2019, so tako v galeriji Medija v Zagorju na zboru članov Društva generala Maistra izročili posebno priznanje in nagrado dvema našima učencema – Filipu Ferjaniču in Lani Motoh, 9. a. Čestitamo.

Dostopnost