PETEK, 22. 5.: PONAVLJANJE in UTRJEVANJE

Dragi devetošolci, pozdravljeni!

Danes se vam zadnjič oglašava na daljavo.

Naslednji teden pa se zopet vidimo v šoli. S seboj morate prinesti DZ, literarne mape in zvezke oziroma vse vaše zapise, ki ste jih naredili v času pouka na daljavo. Kdaj je na urniku slovenščina, ste izvedeli v urniku, ki ste ga že dobili.

 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE (samo preberite)

V prejšnjih urah smo obravnavali tri priredja oziroma razmerja (vezalno, stopnjevalno  in ločno). Ostala štiri (protivno, pojasnjevalno, sklepalno, posledično) bomo pogledali v šoli.

Vsi, ki ste ves čas pridno delali, lahko danes namesto učenja slovenščine gledate TV, poslušate glasbo, igrate igrice … Ostali pa naredite tisto, kar še morate.

 

Lepo se imejte, se vidimo v šoli. 😉

učiteljici Nataša in Marjana

 

PETEK, 22. 5.: PREVERJANJE ZNANJA

Dragi učenci, pozdravljeni!

Danes bova zelo kratki. Prejšnjo uro ste dobili obvestilo o datumu preverjanja in ocenjevanja znanja pri slovenščini. Najbrž že vsi veste, da morate v času pouka na daljavo dobiti še eno oceno. Če si še kdo ni prebral včerajšnjih navodil, naj to NUJNO stori danes in naj nama odgovori.

 

PREVERJANJE ZNANJA

Za pisanje 2. pisne naloge boste morali dobro poznati Tavčarjev roman Visoška kronika. Upava, da ste še enkrat prebrali odlomke v DZ .

Danes boste svoje znanje preverili tako, da boste zapisali obnovo Visoške kronike.

Obnovo napišete z roko (ne natipkate) v črtast zvezek (ali list). Pazite, da bo vaš zapis čitljiv, da ga bova lahko prebrali.

Pri vsebini pa upoštevajte:

1.      V uvodu zapišite, o kateri družini pripoveduje kronika in opišite Polikarpa Khallana (kakšen oče in mož je bil, kaj je storil med vojno, kaj želi na smrtni postelji).

2.      V jedru na kratko opišite, kako pride Agata na Visoko, kakšen odnos je imela z bratoma, kaj se zgodi na plesu, kako poteka sojenje, kako se obnašata oba brata, na kaj obsodijo Agato.

3.      V zaključku pa opišite, kako poteka preizkus z vodo in kako se zgodba konča.

 

Obnove morate fotografirati in jih poslati najkasneje do ponedeljka. Pazite, da jih boste fotografirali tako, da jih bova lahko prebrali.

Želiva vam uspešno delo.

učiteljici Nataša in Marjana

PETEK, 22. 5.: UTRJEVANJE

Pozdravljeni,

včeraj sem vam napovedala ocenjevanje znanja. Vsakdo izmed vas mora v času pouka na daljavo pri SLJ dobiti še eno oceno.

Sicer ima večina izmed vas že štiri ocene (iz 1. ocenjevalnega obdobja), tako da ta ocena pri večini učencev ne bo vplivala na zaključno oceno.

 

Danes pa boste utrjevali pridevnike.

Na povezavi imate 6 okvirčkov, v katerih rešujte naloge:

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/PRIDEVNIKI.htm

 

Lep vikend. 🙂

učiteljica Nataša

Dostopnost