Select Page

Utrjevanje – elektrika

Odgovori na vprašanja:

 1. Za vsako snov napiši, ali je prevodnik ali izolator: steklo, zlato, plastika, guma, keramika, morska voda, voda iz pipe, deionizirana voda, papir, mokra vrvica, les, grafit.
 2. Nariši s pomočjo el. simbolov el. krog, v katerem so:
 3. a) vzporedno vezani trije uporniki, prvi upornik je zaporedno vezan z žarnico
 4. b) zaporedno vezane tri žarnice, na drugi merimo tok
 5. c) vzporedno vezana dva upornika, na drugem merimo napetost
 6. d) dve žarnici vezani vzporedno, prvo varujemo z varovalko
 7. e) Vzporedno vezani dve žarnici, vir el. napetosti so trije galvanski členi
 8. Kateri sta enoti za napetost in za el. tok, s čim merimo ti dve fizikalni veličini?
 9. Izračunaj nadomestni upor pri treh zaporedno vezanih upornikih: R1 = 5 ohmov, R2 = 0,03 kohmov in R3 = 12 ohmov.
 1. Naštej vsaj osem električnih porabnikov.
 2. Kolikšna je napetost hišne napeljave?
 3. Naštej in opiši nevarnosti el. toka!
 4. Naštej in opiši nevarnosti strele!
 5. Razloži cenik:

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce:

 

VT (€/kWh)

MT (€/kWh)

ET (€/kWh)

cena brez DDV

0,06490

0,03599

0,05794

 

cena z 22 % DDV

0,07918

0,04391

 

0,07069

 

 

 

Utrjevanje – el. delo v gospodinjstvih

V gospodinjstvih pri merjenju električnega dela uporabljamo enoto kilovatura, kWh.

1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ

Opravljeno električno delo meri števec.

1 kWh pomeni, da vir opravi tolikšno delo, ko z močjo 1000 W poganja tok skozi porabnik eno uro.

Pa še malce sličic na to temo:

Naloge: učbenik str. 139, nal. 4, 5, 6.

Elektrika v gospodinjstvu

Plačilo elektrike v gospodinjstvu je kar velik strošek, čeprav si življenja brez nje v sedanjih časih ne moremo niti predstavljati. Enota, ki jo pri merjenju električnega dela uporabljamo v gospodinjstvih, je kilovatura, kWh. 

1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ.

Vir opravi 1 kWh dela, ko z močjo 1000 W (1 kW) poganja eno uro tok skozi porabnik – 1kWh. Preprosto, ne?

Ampak – kaj plačamo vsak mesec? Kaj je navedeno na računu za elektriko? Plačilo elektrike? Plačilo električnega toka? Plačilo električnega dela? In kako sploh zadolženi za to vedo, kolikšen račun naj nam izstavijo? Če pogledamo račun, vidimo, da je sestavljen iz nekoliko delov:

 • A je obračunsko obdobje
 • B je povprečna dnevna poraba elektrike za malo in veliko tarifo skupaj, v kWh
 • C je skupni znesek porabe električne energije v €, brez DDV
 • D je skupni znesek uporabe omrežja v €, brez prispevkov in brez DDV
 • E je skupni znesek prispevkov za SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja) in druge dajatve v €, brez DDV
 • je skupni obračunani znesek elektrike v €, brez DDV
 • je skupna poraba elektrike v celotnem obračunskem obdobju, razčlenjena na malo in veliko tarifo, v kWh

 

Čisto zgoraj na desni imamo zapisano “priključna moč” 17 kW (3 x 25 A) To pomeni, da imamo v stanovanju tri varovalke, vsaka od njih prenese tok 25 A.

Omarica za varovalke izgleda takole:

omarica s starejšimi, taljivimi varovalkami

omarica z novejšimi, avtomatskimi varovalkami

 

Na prvi sliki je zraven ena črna škatla. To je števec za elektriko, ki meri opravljeno električno delo. Največkrat so števci dvotarifni – imamo veliko tarifo (VT) – el. energija je dražja in malo tarifo – el. energija je cenejša. Po domače rečemo, da imamo poceni in drag tok. El. dvotarifni števec izgleda takole:

el. števec

Imamo pa lahko tudi enotarifni števec, vidite ga v učbeniku na str. 138. Ta beleži le eno, enotno tarifo. Kdaj pa je večja in kdaj manjša tarifa?

VT – večja dnevna tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6.00 do 22.00 ure.
MT – manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22.00 do 6.00 ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0.00 do 24.00 ure.
ET – je enotna tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure.

Vsak mesec imamo na računu obračunano električno delo – energijo, skupaj z omrežnino, prispevki in ostalimi dajatvami ter trošarino. Se potem še čudite, če je račun za elektriko visok?

Naloga: oglejte si “svoj” račun za elektriko, poskušajte razčleniti posamezne postavke v njej, poglejte, koliko fazni sistem imate v stanovanju ali v hiši, zapišite si moči vaših aparatov bele tehnike, približno določite, koliko časa na mesec delujejo – je znesek na položnici (po vašem občutku) visok, nizek? Bi lahko še kaj električne energije prihranili?

 

Električna moč

Ste že kdaj kupovali žarnice? Če ste jih, potem veste, da ni vseeno, kake kupite. Žarnice se razlikujejo po moči – 40 vatna, 75 vatna, 100 vatna. Ta že kar lepo sveti. Tudi vsi mali gospodinjski aparati in aparati bele tehnike imajo zapisano, koliko moči premorejo.

Ko smo obravnavali delo, smo govorili tudi o moči. Povedali smo, da je moč določena s količino dela, ki ga opravimo v določenem času. Pri elektriki ni popolnoma nič drugače, le da delu in moči zraven dodamo še besedico “električni”.

Torej, električna moč je količnik med opravljenim električnim delom in časom, v katerem to delo opravimo; je pa tudi zmnožek napetosti in toka:

Pe = Ae/t                                            Pe = U . I

Enota za el. moč je vat (W), kar je voltamper (VA) ali pa joule na sekundo (J/s):

W = VA = J/s

V učbeniku na strani 138-139 rešite naloge 1, 2 in 3.

ELEKTRIČNO DELO

Kaj v fiziki pomeni delo, smo že obravnavali (kaj že?). Pri elektriki je sicer malce drugače, a v bistvu ne veliko. Če se vozimo s kolesom in poganjamo pedale, opravljamo delo mi. Če pa imamo električno kolo, delo opravlja električni tok.

Ko električne sile premaknejo naboj velikosti 1 As in je napetost med začetno in končno lego naboja 1 V, el. sile opravijo delo enega joula.

Torej, električno delo je premo sorazmerno s pretočenim električnim nabojem.  Koeficient, ki je odgovoren za premo sorazmernost, pa je napetost.

Ae = U . e  

OPOMBA – Ae – ta e pomeni “električno” – delo, kajpak in ne “elektron”

En joul je v tem primeru enako eni volt ampersekundi (VAs). 

Lahko pa v enačbi pretočeni naboj izrazimo s tokom in časom (e = I . t) in dobimo novo enačbo:

Ae = U . I . t

OPOMBA – Ae – ta e pomeni “električno” – delo, kajpak in ne “elektron”

Tako, za danes bi bilo to vse o novi snovi. V učbeniku na strani 136 rešite prvo in drugo nalogo, prosim.

Ker pa veste, kako klavrn obraz je pokazala naša videokonferenca včeraj (oziroma vaše ne(znanje)), imate tukaj vprašanje, da se boste laže naučili snov o elektriki. Kombinirajte jih z vprašanji z dne 16. 4. 2020. Ta vprašanja pridejo v poštev pri pridobivanju ocen. Rešujte naloge v delovnem zvezku, od strani 102 do 128, dodatno razlago imate v DZ na straneh 94 – 101. Če kaj ni jasno, vprašajte. Učite se pa tako, da večkrat preberete snov in si skušate zapomniti določene stvari, ki jih morate znati.

Še vprašanja:

 1. Kako v el. krog vežemo ampermeter in kako voltmeter? Zakaj tako?
 2. Kako izračunamo tok, napetost in upornost pri vzporedni in kako pri zaporedni vezavi?
 3. Ohmov zakon!
 4. Električno delo in el. moč – oznaka, enota, formula – oz. od česa sta odvisna in kako?
 5. Kakšen je odnos med napetostjo, tokom in upornostjo pri Ohmovem zakonu?
 6. Kdaj je napetost med dvema točkama v električnem polju 1V?
 7. Enote, oznake in enačbe za napetost, upornost in tok.
 8. Primerjaj vzporedno in zaporedno vezavo.
 9. Kako izračunamo nadomestno upornost pri zaporedni in kako pri vzporedni vezavi?
 10. Kako na prvi pogled razlikujemo med vzporedno in zaporedno vezavo?

In, prosim, NE POZABITE: znati morate tudi snov iz vprašanj z dne 16. 4. 2020.

Lep pozdrav!

 

 

 

Video srečanje

Pozdravljeni, devetošolci, danes ne bo nič nove snovi. Namesto tega vas vabim na video konferenco. Zakaj? Zato, da razčistimo stvari, ki jih ne razumete. Kako bo konferenca izgledala: potekala bo preko aplikacije ZOOM, zato si jo tisti, ki je še nimate, naložite, prosim. Vseeno je, ali imate računalnik ali telefon, konferenca lahko poteka preko obojega. Da boste prišli na konferenco, odtipkajte številko ID: 715 983 7140 . Če vas vpraša po geslu, vtipkate besedo korona.

Z 9. a razredom se vidimo ob 10.00 uri, z 9. b razredom pa ob 10.50 uri.

Kako bo potekala konferenca? Vsak naj si zapiše, česa ne razume ali kaj želi, da mu bolje razložim. Ne toleriram takih vprašanj: “Nič ne razumem o uporu.” To pomeni samo to, da se nisi učil. Skozi učenje se porajajo vprašanja. In prosim, tudi: “Naloge 55 v DZ na strani 105 ne razumem.” Spet je to kr neki. Npr.: pri nalogi 55 sem izračunal to, pride mi toliko, potem pa ne vem, kako izračunam to pa to.” S tako razlago jaz vidim, da ste res delali. Ni treba, da sprašujete samo o vezavah, lahko vse o elektriki, kar vam pač ni jasno. Je jasno (hm, tole se butasto bere)?

Če ne boste imeli vprašanj, ampak se vam bo zdelo dovolj, da ste prišli na konferenco, bom zastavljala vprašanja jaz. Da vidimo, koliko znate za ocenjevanje. Torej, na videokonferenci bo nekakšno preverjanje znanja.

Tako, to bi bilo za danes, z moje strani, vse. Se vidimo ob 10.00 oz. ob 10.50. Do svidenja!

P.s. Izgovorov tipa:”tega ne znam, telefon/komp mi šteka, ravno, ko sem hotel priti gor, me je ven zabrisalo…” in podobnih neumnosti ne toleriram. Do 10.00 imate možnost, preizkusiti in me vprašati za kakšen nasvet. Kolikor pa sem seznanjena, imate tudi razredne ure preko ZOOM-a, torej ne bo težav.