Select Page

Zbiranje odpadkov

Sporočamo, da lahko ponovno prinašate odpadke (zamaški, baterije, papir..), ki jih zbiramo na šoli. Odpadkov NE nosite v šolo (zgradbo), ampak jih odložite pri vhodu iz strani Glasbene šole.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav,

Eko koordinatorici

Nekaj misli šestošolcev o Zemlji…

“Zemlja se je oblikovala pred približno 4,57 milijarde let, njen edini naravni satelit pa je  Luna. Je tretji planet od Sonca. Imenuje se modri planet, ker je 2/3 njene površine pokrite z vodo.Zaradi onesnaženja se koncentracija toplogrednih plinov (industrija, kmetijstvo, promet) v ozračju poveča, kar privede do dviga temperature na površju Zemlje. Pomagamo lahko tako, da izklapljano luči, ločujemo odpadke in uporabljamo javni prevoz ali kolo.Človeška populacija se je povečala , proizvedemo več hrane, energije in materialov in vse to naš planet „plačuje“. Človeški posegi so zelo spremenili 75% kopenskih in 66% morskih ekosistemov. Približno 25% rastlinskih in živalskih vrst pa je ogroženo.

Ljudje predstavljamo le 0,01% vseh živih bitij (glede na težo) na Zemlji, smo pa povzročitelji izumrtja kar 83% vseh divjih živečih sesalcev in približno polovico rastlin. Potrebno je vlagati v zeleno industrijo.”

Lenart

“Približna starost Zemlje je 4,6 milijarde let. Zemlja je en od planetov osončja in ima naravni satelit Luno. Zemlja se od nastanka do danes nenehno spreminja. Sestavljena je iz jedra, plašča, skorje in površja. Skoraj ¾ Zemlje je prekrite z oceani in morji. Ko se Zemljo opazuje iz vesolja ji oceani dajejo značilno modro barvo. Zato je njeno drugo ime Modri planet. Danes je na Zemlji vse bolj izrazito globalno segrevanje. To je višanje temperature in oceanov, zaradi česa prihaja do taljenja ledu, dviganja morske gladine, širjenja puščav, večjega števila naravnih katastrof…. Danes se veliko ljudi zaveda globalnega segrevanja in na različne načine skuša pomagati naravi (uporaba obnovljivih virov energije, pogozdovanje…).”

Lan 

“Zemlja je stara 4, 5 milijone let. Zemlja je tretji planet od Sonca in peti največji. Debelina skorje je do 40 km. Zemeljska skorja je edina med čvrstimi planeti.”

David 

“Ker več kot pol Zemlje sestavlja voda, jo lahko imenujemo tudi modri planet. Zemlja je bila v preteklosti zelo vroča. Ampak Zemlja se vrti, zato se je skozi leta ohlajala. Glavni onesnaževalci planeta so umetna gnojila, industrijski odpadki. Zrak onesnažujejo različni plini, kot sta na primer ogljikov monoksid, žveplov dioksid.”

Tamara

“Zemlja je stara in se je skozi leta spreminjala. Prišlo je do podnebnih sprememb in tudi ljudje Zemljo onesnažujemo. Na dan cela družina porabi 140.000 litrov vode. Za vse izdelke porabimo veliko. Nekateri te vode nimamo. Obstajajo organizacije, ki tem vasem pomagajo dobiti pitno vodo. Bodimo pazljivi in varčno trošimo vodo!”

Tinkara

!Zemlja potuje okrog Sonca 365 dni, okrog svoje osi pa se obrne v 24 urah.

Zemlja je geoid, ki je krogli podobno telo. Njeno površje je sestavljeno iz kopnega in morja.

Zemlja je eden izmed planetov osončja, na katerem se nahajajo: življenje, voda in človeštvo.

Da zaradi globalnega segrevanja se tali polarni led.”

Ožbej

“Problem je onesnaževanje zraka zaradi izgorevanja fosilnih goriv. Kot posledica je segrevanje Zemlje in to imenujemo učinek tople grede(ozonska luknja, kisli dež).POMANKANJE IN ONESNAŽEVANJE PITNE VODE. Onesnažena voda pa nastane zaradi vse večje porabe kemičnih sredstev.

Problem so tudi nevarni odpadki ki jih proizvaja človek.

Problem je tudi svetlobno onesnaževanje zaradi nepravilno nameščenih svetilk.”

Urh

“Da je na Zemlji veliko več vode, kot kopnega. Voda je zelo pomembna za nas, če je ne bi bilo bi vsi umrli. Zemlja je tudi na pravi razdalji, če bi bila Zemlja bližje Soncu, bi bilo prevroče za življenje, če bi bila Zemlja predaleč od Sonca pa bi zamrznili torej je na pravi oddaljenosti. Zemlja je tudi trden planet, če bi bila plinast planet ne bi bilo življenja na Zemlji. Zemlja je po litosferi hladna, v središču pa vroča. Če bi bila Zemlja v središču hladna, življenja na Zemlji ne bi bilo. Zemlja je edini planet v celem širnem vesolju, ki obstaja življenje na njej.”

Alen

“O Zemlji vem, da je 70% vode, da je na Zemlji veliko različnih vrst živali in rastlin. Vem, da je Zemlja okrogla, da je v Zemlji magma, da ima Zemlja toplotne pasove, da ljudje Zemljo zelo onesnažujemo. Vem, da je Zemlja čudovit planet, da Zemljo kličejo tudi modri planet, da ima Zemlja tudi časovne pasove in da je Zemlja tretji planet stran od Sonca.”

Tim

“Zemlja je edini planet v osončju, kjer obstaja življenje.

Zemlja je nastala približno pred 4, 57 milijarde let.

Zemlja se giba po tiru okoli Sonca s srednjo hitrostjo 30, 287 km / h. Celoten obrat terja 365, 24 zemeljskih dni.

Edini Zemljin satelit je Luna.”

Bekir

“Naša Zemlja je okrogla in tretji kamen od Sonca. Ona je modro – zelene barve. Največ je modra, ker je veliko morja. Moramo jo ščitit in ne smemo metati smeti.”

Edina

“Zaradi onesnaževanja se Zemlja globalno segreva. Zaradi globalnega segrevanja se topijo ledeniki. Zaradi taljenja ledu morje narašča in poplavlja celotna mesta.”

Matjaž

 

Zbiralna akcija: oddaj stare aparate v ulični zbiralnik!

Zbiralna akcija: oddaj stare aparate v ulični zbiralnik!

Tudi naša šola sodeluje pri ozaveščevalno-zbiralni nagradni akciji starih aparatov in odpadnih baterij »Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik«, ki poteka med 9. in 26. marcem 2020 v Zasavju!

V akciji želijo organizatorji napolniti sivo-zelene ulične zbiralnike za stare aparate, ki so v zasavskih občinah postavljeni že 3 leta. Zbiralnike je lokalno prebivalstvo dobro sprejelo, a zbrane količine v njih želijo še povečati, saj je potencial v Zasavju na tem področju dovolj velik.

V akciji se na naši šoli potegujemo za nastop raperja Zlatka, ki si ga lahko prislužimo, če bomo v uličnem zbiralniku, ki bo pred matično šolo postavljen v času akcije, zbrali največ starih aparatov izmed vseh osnovnih šol v Zasavju. Zato nam pomagajte! Pobrskajte po svojih kleteh in predalih in nam prinesite svoje stare aparate in odpadne baterije.

 

Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje

Keršičeva cesta 50

1420 Trbovlje

 

V akciji v zbranih količinah med seboj tekmujejo tudi vse zasavske občine in se potegujejo za stand-up nastop Teškya. Stare aparate torej lahko prispevate vsi občanke in občani.

Akcijo organizira družba ZEOS, d.o.o. skupaj z lokalnimi izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (KSP Hrastnik d.d., KSP Litija d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.) in zasavskimi občinami (Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi) v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, ki je sofinanciran s strani Ministrstva RS za okolje in prostor ter Evropske komisije.

Hvala vam za vaš doprinos!

 

 

 

Eko izlet

Z učenci smo se odpravili na Celjsko kočo. Tam smo se preizkusili v pustolovskem parku in se sprehodili po učni gozdni poti.

Učenci pravijo, da so uživali. Na fotografijah pa se to tudi vidi.

Upava, da bodo tudi naslednje leto tako pridno sodelovali in si zaslužili nagradni izlet.

.

Eko koordinatorki

Monika Vodišek in Minja Mlakar

 

Eko podelitev

Šolsko leto 2018/2019 gre h koncu in z njim tudi projekt Eko šola, pri katerem sodelujemo že 21. leto.

V petek, 7. 6. 2019, smo slavnostno zaključili projekt z eko podelitvijo, kjer smo nagradili najboljše zbiralce. Prav tako smo nagradili najboljše eko bralce in eko oddelke. Tretje uvrščeni oddelek je bil 7. b, drugo uvrščeni 1.a in prvo uvrščeni 2. b.

Hvala vsem, ki ste tako ali drugače sodelovali pri projektu Eko šola. Največja zahvala pa gre vam, učencem, ki ste celo leto pridno nabirali eko točke. Prepričani sva, da bo tudi letos pred našo šolo zaplapolala eko zastava.

Ostanite eko tudi med počitnicami 🙂

Eko koordinatorici

Minja Mlakar in Monika Vodišek

SVETOVNI DAN ZEMLJE

V ponedeljek, 22. aprila smo obeležili svetovni dan Zemlje. Z učenci 2. razreda smo se v podaljšanem bivanju pogovorili kako lahko obvarujemo naš planet. Izdelali smo tudi plakat, ki nas osvešča glede varovanja okolja.