Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Učenci berejo za bralno značko knjige po svojem izboru (primerno starosti in bralnim sposobnostim), zato jim knjige pomaga izbrati knjižničarka. V nekaterih razredih pa učitelji pripravijo tudi priporočilne sezname.

Dostopnost