Koti štirikotnika (torek, 2. 6.)

Najprej v zvezek napiši naslov: KOTI ŠTIRIKOTNIKA.

V zvezek nariši štirikotnik in mu označi oglišča, stranice, notranje in zunanje kote. Nato pa si oglej POSNETEK.

S posnetka prepiši, kaj velja za notranje in kaj za zunanje kote.

Zapis preveri na PREDSTAVITVI in si oglej, kako izračunamo neznane kote štirikotnika. Nalogo prepiši v zvezek.

V delovnem zvezku 4 reši na strani 72 nalogi 1 in 2. Za dodatno nalogo lahko rešiš še nalogo 3.

OBVESTILO: Za delo v šoli boste potrebovali zvezek, delovni zvezek 4, geotrikotnik in šestilo.

Štirikotniki (ponedeljek, 1. 6.)

Danes začnemo z novim poglavjem: ŠTIRIKOTNIKI.

Najprej se bomo naučili kako štirikotnik opišemo in kako delimo štirikotnike.

Oglej si PREDSTAVITEV in jo prepiši v zvezek.

Navodila za naloge so zapisana na predstavitvi.

Četrtek, 28. 5.

Danes si oziroma boš na elektronski naslov prejel popravljen izdelek: Analiza vremenske napovedi. Preglej ga, preštej točke in napiši popravo.

Obvezno nama sporoči, da si sporočilo prejel.

Ali si že mojster? (sreda, 27. 5.)

Danes boš za delo potreboval delovni zvezek. Čakajo te naloge Ali si že mojster. Reši naslednje naloge:

  • stran 61 nalogi 4, 5,
  • stran 62 nalogi 6, 7,
  • stran 63 naloga 8.

Naloge na stani 61 fotografiraj in pošlji učiteljici.