Računalništvo (petek, 29. 5.)

Včasih moramo nek ukaz uporabiti večkrat. Če vemo kolikokrat se naj stavek ponovi ali če vemo kdaj se ukaz neha ponavljati, govorimo o zankah.

Zanke naredijo program preglednejši, nekaterih stvari pa brez zank sploh ni možno narediti.

Današnja naloga: PES NA SPREHODU (Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/editor/)

Pes naredi nekaj korakov pri tem spreminja videz in daje izgled da hodi. (Ukaz za spremembo videza najdeš levo pod Videzi.)

Na koncu se ustavi in na koncu 3-krat zalaja. (To realiziraj z zanko in ne s petimi zaporednimi ukazi.)

Namig: Računalnik zelo hitro izvaja ukaze. Če se premikanje psa ne vidi, je potrebno vstaviti ukaz za čakanje.

Dodatna naloga: Dodaj še eno figuro in jo poljubno sprogramiraj.

Analiza ocenjevanja (petek, 29. 5.)

Danes si oziroma še boš na elektronski naslov prejel popravljen izdelek in izvedel oceno.

Preglej, preštej točke in napiši popravo.

Obvezno nama sporoči, da si sporočilo prejel.

Dostopnost