urnik od 25. 5. do 29. 5. 2020

Računalništvo (petek, 29. 5.)

Včasih moramo nek ukaz uporabiti večkrat. Če vemo kolikokrat se naj stavek ponovi ali če vemo kdaj se ukaz neha ponavljati, govorimo o zankah. Zanke naredijo program preglednejši, nekaterih stvari pa brez zank sploh ni možno narediti. Današnja naloga: PES NA SPREHODU...

več...

MAT, SLJ IN DRU (petek, 29. 5.)

Pozdravljen! Danes te na povezavi poleg ostalih zadolžitev čaka tudi ocenjevanje znanja iz matematike. Pozorno preberi navodila in reši nalogi v zvezek, zapiši tudi vse stranske račune. Piši čitljivo. Pri reševanju se potrudi in pokaži svoje znanje. Rešene naloge...

več...

urnik prejšnjega tedna