Select Page

Najprej v zvezek napiši naslov: KOTI ŠTIRIKOTNIKA.

V zvezek nariši štirikotnik in mu označi oglišča, stranice, notranje in zunanje kote. Nato pa si oglej POSNETEK.

S posnetka prepiši, kaj velja za notranje in kaj za zunanje kote.

Zapis preveri na PREDSTAVITVI in si oglej, kako izračunamo neznane kote štirikotnika. Nalogo prepiši v zvezek.

V delovnem zvezku 4 reši na strani 72 nalogi 1 in 2. Za dodatno nalogo lahko rešiš še nalogo 3.

OBVESTILO: Za delo v šoli boste potrebovali zvezek, delovni zvezek 4, geotrikotnik in šestilo.