Select Page

Danes začnemo z novim poglavjem: ŠTIRIKOTNIKI.

Najprej se bomo naučili kako štirikotnik opišemo in kako delimo štirikotnike.

Oglej si PREDSTAVITEV in jo prepiši v zvezek.

Navodila za naloge so zapisana na predstavitvi.