Select Page

Pozdravljen! Danes te na povezavi poleg ostalih zadolžitev čaka tudi ocenjevanje znanja iz matematike. Pozorno preberi navodila in reši nalogi v zvezek, zapiši tudi vse stranske račune. Piši čitljivo. Pri reševanju se potrudi in pokaži svoje znanje. Rešene naloge fotografiraj in pošlji na e-naslov svoje učiteljice – obvezno danes. Ocenjeni boste le tisti učenci, ki pri matematiki v tem ocenjevalnem obdobju še nimate ocene.

Veliko uspeha pri reševanju nalog ocenjevanja!

PETEK, 29. 5. (MAT, SLJ, DRU)

učiteljici Melita in Katja