Select Page

Pozdravljeni,

danes si boste prebrali primer intervjuja in odgovorili na nekaj vprašanj.

Povezava na intervju: https://www.dobrezgodbe.com/druzina/tjasa-kokalj-jerala-branje-je-lepa-navada-ki-jo-prenasam-na-hcerki

Vprašanja:

1. S katero osebo je naredila novinarka intervju?
2. Kdo je avtorica intervjuja?
3. Kje je bil intervju objavljen?
4. Ali gre bolj za intervju, ki odkriva življenje intervjuvane osebe ali predvsem izbrano temo? Utemelji.
5. Koliko različnih vrst tiska je uporabljenih?
6. Koliko sestavnih delov najdeš v prebranem intervjuju (npr. nadnaslov, naslov, podnaslov, predstavitveni uvod, vprašanja, odgovori ipd.)?
7. Ali lahko iz naslova sklepamo, o čem oz. o kom bo govorilo besedilo? Utemelji.
8. Koliko vprašanj je postavila novinarka?
9. Ali meniš, da se je intervjuvana oseba potrudila in dobro odgovorila na postavljena vprašanja? Utemelji.
10. Kdo je avtor fotografij v intervjuju?

Odgovore napišite na list, ga fotografirajte in pošljite.

učiteljica Nataša