Select Page

Danes se bomo ukvarjali z volumnom oziroma prostornino teles. Zelo enostavnih teles, pravzaprav samo z volumnom kocke, kvadra in valja. Poglejte in utrdite enote in pretvorbo enot za prostorninske ali volumske  mere:

  • Enote za volumen so kubični kilometer , kubični meter, kubični decimeter, kubični centimeter, kubični milimeter, pa tudi liter, hektoliter, deciliter, centiliter, mililiter, itd.
  • Pri dolžinskih merah je pretvornik deset, pri ploščinskih sto, pri volumskih pa tisoč. Kaj to pomeni?
  • Nič drugega, kot tole:
  • 1 m3 = 1000 dm3
  • 1 dm3 = 1000 cm3
  • 1 cm3 = 1000 mm3

Velja pa tudi naslednje razmerje:

1 dm3 = 1 liter

1 cm3 = 1 mili liter (ml)

Kako izračunamo volumen zgoraj navedenih teles, ste se že učili v šestem razredu, z izjemo volumna valja, ki ga bomo zdajle na hitro obdelali.

Volumen valja izračunamo tako, da površino osnovne ploskve (ki je krog) pomnožimo z višino valja.

Volumen kocke in kvadra:

Bolj podrobno si lahko snov, ki govori o prostornini, ogledate tukaj.

Določamo lahko tudi volumen teles nepravilnih oblik, npr. krompirja. Določimo ga tako, da telo potopimo v vodo, odčitamo razliko med volumnoma in to je volumen telesa nepravilnih oblik (v našem primeru krompirja):

Izmerili bomo volumen krompirja

V merilno posodo nalijemo vodo, v našem primeru 0,7 litra oz. 0,7 dm3.

krompir bomo potopili v vodo

krompir smo potopili v vodo, volumen zdaj kaže 0,8 l oz. 0,8 dm3

In zdaj izračunamo volumen krompirja: 0,8dm3 – 0,7 dm3 = 0,1 dm3. Torej, volumen krompirja je 0,1 dm3 ali 100 cm3.

Naloga:

izračunajte volumen vaše peresnice (puščice) in mi pošljite izračun.