Select Page

Bravo sedmošolci, dobro nam gre. Spoznali smo že kar nekaj živalskih skupin, zato se boste danes preizkusili o poznavanju le teh.

  1. Klikni na spodnjo povezavo.
  2. Preberi vprašanje in ustno odgovori nanj.
  3. Če ne veš kakšnega odgovora, ga poišči v zapiskih ali v učbeniku.
  4. To so vprašanja, ki jih tudi kasneje predvidevava za ocenjevanje znanja, zato se splača natančno opraviti delo:) 7r NAR PONOVIMO IN UTRDIMO ZNANJE
  5. Za bistre glave, ki pa jih med vami ne manjka, pa danes še nagradna vprašanja: 7r NAR. Nagradna vprašanja