Select Page

Trenje in upor sta sili, ki obe zaustavljata gibanje in imata smer, ki je nasprotna kot smer gibanja.

Sila trenja se pojavi, ko  dve površini drsita druga ob drugi. Sila trenja (Ftr) je odvisna od hrapavosti obeh ploskev, ki drsita druga ob drugi. Trenje je tudi večje, če je masa predmeta, ki z eno ploskvijo drsi po drugi ploskvi, večja.Ti dve trditvi dokazujejo tile poskusi.

Včasih je velika sila trenja zelo dobrodošla, včasih je pa zelo nezaželjena.

1. Napiši tri primere, ko želiko, da je sila trenja čim večja in tri primere, ko želimo, da je sila trenja čim manjša!

Upor pa je sila, ki se pojavi v tekočini, če je v njej trdno telo. Ena od obeh količin (ali trdno telo ali tekočina) se mora premikat, da se pojavi sila upora.

Silo upora označimo Fu.

Od česa je odvisen upor? Pomagaj si s tole stranjo.

2. Napiši tri prilagoditve živali, s katerimi  zmanjšujejo upor! Upor česa zmanjšujejo na ta način?

3. Katera je enota za trenje in upor?