Select Page

 

Spoštovani učenci, danes vas čaka nov izziv, ki pa za marsikoga ne bo povsem nov. Govorili bomo o črvih, ploščatih in valjastih. Takole:

1. Odprite učbenike Aktivno v naravoslovje, str. 94 in preberi vsebino.

2. Oglej si PP predstavitev na spodnji povezavi.

3. Napiši v zvezek naslov in stran učbenika.

4. Zapiši vprašanje in odgovori nanj: Katere skupine sodijo k ploskavcem in valjavcem in kakšen je njihov ekološki pomen?

5. Opravljeno fotografiraj in pošlji učiteljici Nataši ali Petri.

7r NAR PLOSKAVCI IN VALJAVCI