Prvošolci in drugošolci so opravili plavalni tečaj v bazenu v Hrastniku. S pomočjo vaditeljev so pridobivali plavalne spretnosti in veščine ter spoznavali pravila in dogovore na kopališču.

Dostopnost