Select Page

Zaposleni

PAJER POVH Katarina ravnateljica
KARMUZEL Saša pomočnica ravnateljice

 

Strokovni delavci v šolskem letu 2019/20

ARH Mojca svetovalna delavka
ARH Vera druga učiteljica v 1. r.
BAJDA Urša knjižničarka
BEZGOVŠEK Zora razredničarka 4. b
BRAČKO Karl razrednik 8. a, GEO, ZGO
BOŽIČEK SIMNOVČIČ TANJA GUM
DOLENC Ines razredničarka 1. a
EBERLINC Marjana SLJ
FAJFAR Daša LUM, OPB
GAJSER BIZJAK Erika razredničarka 9. b, TJA
GOLOBIČ Manja svetovalna delavka
GROBLJAR VIDMAR Nina razredničarka 3. b
JELEN Nataša razredničarka 8. b, BIO, FIZ, NAR, IP – NP, IP – SPH, IP – ZV
JOŠT Rosana NIS, DSP
JUVAN Natalija razredničarka 7. a, MAT, NIP RAČ, RAČ – NIS, računalnikar
KARMUZEL Saša NIS
KLANČIŠAR Saša GOS
KNAUS Marjan ŠPO, IP ŠZS, IP ŠZZ, NIP ŠPO, IP izbrani šport
KOPRIVC Mojca razredničarka 2. b
KOVAČIČ MIha OPB
KOS Tatjana razredničarka 4. a
KOVAČ-JERMAN Tanja NIS
LESAR Melita razredničarka 5. a
LEVIČAR Jernej ŠPO, NIP ŠPO, IP – ŠZZ, IP – izbrani šport
LINDIČ Karmen druga učiteljica v 1. r.
LINDIČ Vesna MAT, IP – MD9
MARGAN Ivan razrednik 3. a
MLAKAR Minja razredničarka 7. b, TJA, DKE, NIP – TJA
NARAT Ivan MAT, TIT, IP – UBE, računalnikar
OVNIK Marija OPB
PER Katja razredničarka 5. b
PIŠEK Nataša razredničarka 9. a, SLJ, IP – ŠN
SLAPŠAK Andreja multiplikatorka
SLUGA Helena OPB
STEPIŠNIK TURK Teja razredničarka 6. a, TJA
STRMEC Leila NIS
VODIŠEK Monika razredničarka 1. b, NIP – TJA
VOLKER Alja razredničarka 2. a
VRTAČNIK ŽVEPLAN Petra razredničarka 6. b, KEM, BIO, NAR, IP – PVK
VUČILOVSKI Nina OPB
BEC Saša ZGO
GOMBAČ Blanka NIP NEM 1, IP NEM 3, NIP NEM
KAFEL Marjetka IP NEM 2
ZALOKAR Martina logopedinja

Elektronski naslovi učiteljev

 

(IP – izbirni predmet, NIP – neobvezni izbirni predmet)

Administrativno tehnični delavci 

Poslovna sekretarka Petra Jerman
Računovodkinja Nives Škrinjar
Hišnik Aljoša Vozel
Razdeljevalka hrane Mateja Zelič
Čistilke Jasna Draksler
Velida Ibrakić
Bojana Kobal
Hatidža Mehinović
Tehvida Suljkanović
Marijana Škrbec