Neobvezni izbirni predmeti

V tekočem šolskem letu 2019/20 imamo organizirane tudi neobvezne izbirne predmete.

V 1. razredu se je v neobvezni izbirni predmet tuj jezik angleščina vključilo 44 od 46 prvošolcev.

V drugi triadi imamo na podlagi normativov in standardov organizirane naslednje neobvezne izbirne predmete: nemščina (kombiniran pouk), dve skupini športa in dve skupini računalništva

V zadnji triadi se učenci niso odločili za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov.

 

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/21

Angleščina (za 1. razred)

Nemščina

Računalništvo

Šport

Tehnika

Umetnost

Dostopnost