Select Page

Gradiva za matematiko za učence 7. razreda

Četrtek, 28. 5.

Danes si oziroma boš na elektronski naslov prejel popravljen izdelek: Analiza vremenske napovedi. Preglej ga, preštej točke in napiši popravo. Obvezno nama sporoči, da si sporočilo prejel.

več...

Ali si že mojster? (sreda, 27. 5.)

Danes boš za delo potreboval delovni zvezek. Čakajo te naloge Ali si že mojster. Reši naslednje naloge: stran 61 nalogi 4, 5, stran 62 nalogi 6, 7, stran 63 naloga 8. Naloge na stani 61 fotografiraj in pošlji...

več...

Težišče in težiščnice trikotnika (torek, 26. 5.)

Najprej si oglej VIDEOPOSNETEK. Sedaj v zvezek prepiši naslov in nariši trikotnik, vse tri težiščnice in težišče. Prepiši spodnji zapis: Težiščnica je daljica, ki povezuje razpolovišče stranice z nasprotnim ogliščem. Težišče trikotnika je točka T, v kateri se sekajo...

več...

Trikotniku včrtana krožnica (ponedeljek, 25. 5.)

Danes bomo spoznali, kako lahko trikotniku včrtamo krožnico. Najprej v zvezek prepiši naslov in nariši večji ostrokotni trikotnik. Nariši simetrale vseh treh notranjih kotov. Hitro lahko ugotoviš, da se simetrale sekajo v skupni točki. To je središče trikotniku...

več...

Navodila za ocenjevanje (četrtek, 21. 5.)

Danes je tvoja naloga analizirati vremensko napoved. Natančno preberi NAVODILA in nariši ter zapiši kar je zapisano v navodilih. Preden nalogo oddaš jo dobro preglej. Nalogo oddaj do PETKA, 22. 5. do 20. ure. O oceni boš obveščen v naslednjem tednu. Veliko uspeha pri...

več...

Utrjevanje (sreda, 20. 5.)

Danes je tvoja naloga utrjevanje znanja. Še enkrat ponovi, kako je sestavljena tabela, kakšne vrste diagramov poznamo in kako jih narišemo, kako z diagramov odčitamo podatke in kako izračunamo aritmetično sredino. Za vajo reši še naslednjo nalogo: Na grafu je napaka:...

več...
Stran 1 od 712345...Zadnja »