Select Page

Gradiva za kemijo za učence 8. razreda

Preveri kaj si se naučil o ogljikovodikih

Še ogljikovodiki ... NALOGA: Preberi počasi in z razumevanjem zapis v zvezku o ogljikovodikih.8. r KEMIJA preverjanje znanja Odgovori na vprašanja in jih zapiši v zvezek. V pomoč ti naj bo učbenik, Kemija danes 2. Pošlji dokazni material o zapisu.

več...

Družina ogljikovodikov

  Verjetno je že vsem jasno, kakšna so moja pričakovanja, zato danes nadaljujemo z delom. NALOGA: Klikni in preberi z razumevanjem: 8. r. KEM DRUZINA OGLJIKOVODIKOV.3  Naredi zapis v zvezek po diapozitivih. Preberi snov v učbeniku, Kemija danes 2, stran 131 do...

več...

Družina ogljikovodikov

Tako, dragi moji osmošolci.  Vesela sem, da ste že vsi pridobili oceno, zdaj pa samo še manjše korekture. Vedite, da vse šteje, tudi vaše javljanje, trud in zapisi v zvezek.  Zavedam se, da ste pred zelo zahtevno situacijo, učenja in razumevanja tako kompleksne in...

več...
Družina ogljikovodikov

Družina ogljikovodikov

V današnji uri se bomo začeli pogovarjati o veliki družini ogljikovodikov. To so organske spojine ogljika (C) in vodika (H). Organske spojine, ki jih uporabljamo vsak dan, so iz dveh virov. Prvi vir so rastline in živali, drugi pa nafta in zemeljski plin. Rastline:...

več...

Elementi v periodnem sistemu

Bravo osmošolci,  veselim se že zbirke vaših kreativno izdelanih modelov različnih atomov, ki jih boste prinesli, upam da, kmalu v kemijsko učilnico. Za opravljeno delo ste bili nagrajeni s :), ki pa jih je korona spremenila v oceno. Le nekaj vas je še takšnih, ki...

več...

Osebna izkaznica atomov

Dragi osmošolci, danes, 14. 5.  do 13. ure pričakujem vaše opravljene naloge. Nekateri, tisti zeeelo pridni in vedoželjni pa ste nalogo že oddali. Da se ne boste dolgočasili, sem za vas pripravila dodatne kemijske izzive, seveda če utegnete. Takole: Lahko pripravite...

več...

Raziskovanje atoma

Dragi osmošolci, v  današnji uri boste nadaljevali z raziskovanjem atoma. Verjamem, da ste natančno prebrali navodila in da vam gre izdelava atoma dobro od rok. Samo da spomnim, vaše naloge pričakujem do četrtka, 14. 5. 2020, do 13 ure. Veselim se že vaših izdelkov....

več...

Naj se raziskovanje in ustvarjanje tvojega atoma začne

Dragi osmošolci, danes vas čaka nov izziv, ki pa bo nagrajen s :). Čas je za akcijo: Najprej preverimo nalogo prejšnje ure, po že znanem postopku, rdeče pisalo, natančnost in klik: 8r KEM Rešitve PZ 2 del Načrt, pravila in nagrade: 8r KEM Navodila za delo Priporočena...

več...

Še preverjanje in utrjevanje znanja

Obljuba dela dolg. Zelo pomembno je, da delo opraviš natančno in da uporabljaš rdeče pisalo pri preverjanju odgovorov. Tako kot v šoli:) S klikom se ti bodo odprle rešitve vprašanj prejšnje ure. Preveri pravilnost odgovorov. 8r KEM Rešitve PZ 1.del Nadaljuj s...

več...

Preveri svoje znanje o elementih v periodnem sistemu

Izvedeli ste kar veliko novega o elementih in njihovi uporabnosti v vsakdanjem življenju. Danes pa takole: S klikom se ti bodo odprle rešitve vprašanj prejšnje ure. Preveri pravilnost odgovorov. 8.r KEM REŠITVE Razmisli in odgovori Nadaljuj s preverjanjem znanja, zato...

več...