SREDA, 20. 5.: PRIPRAVA NA OCENJEVANJE ZNANJA

Dragi učenci, pozdravljeni!

Prejšnjo uro sva vas opozorili, da se bliža preverjanje in ocenjevanje znanja. Danes vam prilagava navodila, ki jih natančno preberite.

NAVODILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

V petek, 22. 5. 2010, boste preverili svoje znanje, naslednji petek, 29. 5. 2020, pa boste imeli ocenjevanje znanja.

Pisali boste 2. šolski spis, ki bo povezan z romanom Ivana Tavčarja Visoška kronika.

Vsa navodila o poteku ocenjevanja boste pravočasno dobili. Naj vas ne bo strah, saj bo spis takšen, kot ste jih v času pouka na daljavo in že prej v šoli veliko napisali (razmišljanje, opis doživetja).

Prav tako ima večina izmed vas že štiri ocene, tako da ta ocena pri večini učencev ne bo vplivala na zaključno oceno.

 

PRIPRAVA NA OCENJEVANJE ZNANJA

Prejšno uro ste ponovili premi in odvisni govor.  Domače naloge nama ni bilo potrebno poslati. Nekateri pa ste to vseeno naredili.

Opazili sva, da nekateri navodila berete površno:

  1. Izmisliti ste si morali dva primera premega govora, ne pa samo enega.
  2. Pred veznikom v odvisnem govoru je vedno vejica (podredno zložena poved).
  3. Če je spremni stavek na koncu, stoji namesto pike vejica.
  4. Če je spremni stavek na koncu, ga za klicajem in vprašajem (v dobesednem navedku) pišemo z malo začetnico.

 

Ker bo ocenjevanje znanja povezano z Visoško kroniko, sva vam že zadnjič svetovali, da še enkrat preberete odlomke v DZ.

Danes pa vam svetujeva, da se na ocenjevanje pripravljate tako, da še enkrat pregledate vsebino KULTURNEGA DNEVA, predvsem tiste dele, ki so povezani z vsebino Visoške kronike.

 

DOMAČA NALOGA (obvezna za vse)

Po e-pošti nama takoj, ko preberete navodila, torej še danes, pošljite sporočilo, da ste seznanjeni z datumom preverjanja in ocenjevanja znanja.

Prepričani sva, da boste uspešno opravili tudi to nalogo.

učiteljici Nataša in Marjana

 

SREDA, 20. 5.: VEZALNO in STOPNJEVALNO PRIREDJE

Dragi devetošolci, pozdravljeni!

Danes bova kratki, saj se nama zdi, da sva vam že stokrat vse povedali (zapisali). Na žalost pa čisto vsi ne slišite (berete) dobro.

VEZALNO PRIREDJE  – ponovitev

  1. Izraža dve dejanji, ki se dogajata hkrati: Jem kokice in gledam film.
  2. Izraža dve dejanji, ki se dogajata drugo za drugim: Grem v trgovino in kupim čokolado.

 Najpogostejši vezniki: in, ter, pa  (vejice ne pišemo).

 

STOPNJEVALNO PRIREDJE (RAZMERJE)

  1. Vsak naslednji stavek stopnjuje (presega) vsebino prejšnjega:

Niti ne posluša niti se ne uči. Ni ne poklical ne napisal sporočila.

Ni samo obnovil zgodbe, ampak jo je tudi ilustriral. Ni le prijazen, ampak je tudi zelo pošten.

Najpogostejši vezniki so: ne,  ne – ne, niti,  niti – niti (vejice ne pišemo):

                                           ne samo – (ampak) tudi, ne le – (ampak) tudi (vejico pišemo).

 

Sedaj pa se lotite reševanja nalog v DZ.

DZ, str. 80 in 81, nal. 1 do 3.  Lahko rešite tudi bolj zahtevne naloge: DZ, str. 81, nal. 4 in 5.

 

Upava, da ne bo pretežko.

učiteljici Nataša in Marjana

SREDA, 20. 5.: POPRAVA PREVERJANJA ZNANJA

Dragi učenci, pozdravljeni!

Še vedno vas je nekaj, ki nama niste odgovorili. Če danes ne dobiva vašega odgovora, bova morali obvestiti vaše starše.

Vsakdo izmed vas mora v času pouka na daljavo dobiti eno oceno. Večina izmed vas ima že štiri ocene, tako da ta ocena ne bo vplivala na zaključno oceno.

 

PREVERJANJE  ZNANJA  (pregledovanje)

Upava, da ste rešili preverjanje znanja. Danes natančno preglejte rešitve  ter preverite svoje odgovore (tudi pravopis). Na ta način boste ponovili vsebino pripovedke Martin Krpan, ki jo boste morali za uspešno pisanje spisa poznati.

Povezava:  Martin Krpan preverjanje rešitve

 

 Pišite nama, če še česa ne razumete.

učiteljici Nataša in Marjana

 

SREDA, 20. 5.: ŠOLSKI SPLETNI ČASOPIS št. 2

Pozdravljeni,

ker smo začeli z ocenjevanjem znanja na daljavo, vam sporočam, da bom pri ŠNO pri zaključevanju vaše ocene upoštevala tudi vse vaše izdelke, ki ste mi jih do sedaj poslali. To so: ocena/kritika filma, reportaža, intervju. Če ste pozabili kaj poslati, to storite čim prej.

 

Danes si boste na šolski spletni strani pogledali 2. številko šolskega spletnega časopisa. V njem je tudi intervju z učencem naše šole – poglejte si ga.

Povezava: http://www.os-toncke-cec.si/2020/05/14/druga-stevilka-solskega-spletnega-casopisa/

 

učiteljica Nataša

 

Dostopnost