Select Page

Koti štirikotnika (torek, 2. 6.)

Najprej v zvezek napiši naslov: KOTI ŠTIRIKOTNIKA.

V zvezek nariši štirikotnik in mu označi oglišča, stranice, notranje in zunanje kote. Nato pa si oglej POSNETEK.

S posnetka prepiši, kaj velja za notranje in kaj za zunanje kote.

Zapis preveri na PREDSTAVITVI in si oglej, kako izračunamo neznane kote štirikotnika. Nalogo prepiši v zvezek.

V delovnem zvezku 4 reši na strani 72 nalogi 1 in 2. Za dodatno nalogo lahko rešiš še nalogo 3.

OBVESTILO: Za delo v šoli boste potrebovali zvezek, delovni zvezek 4, geotrikotnik in šestilo.

Štirikotniki (ponedeljek, 1. 6.)

Danes začnemo z novim poglavjem: ŠTIRIKOTNIKI.

Najprej se bomo naučili kako štirikotnik opišemo in kako delimo štirikotnike.

Oglej si PREDSTAVITEV in jo prepiši v zvezek.

Navodila za naloge so zapisana na predstavitvi.

Četrtek, 28. 5.

Danes si oziroma boš na elektronski naslov prejel popravljen izdelek: Analiza vremenske napovedi. Preglej ga, preštej točke in napiši popravo.

Obvezno nama sporoči, da si sporočilo prejel.

Ali si že mojster? (sreda, 27. 5.)

Danes boš za delo potreboval delovni zvezek. Čakajo te naloge Ali si že mojster. Reši naslednje naloge:

  • stran 61 nalogi 4, 5,
  • stran 62 nalogi 6, 7,
  • stran 63 naloga 8.

Naloge na stani 61 fotografiraj in pošlji učiteljici.

Težišče in težiščnice trikotnika (torek, 26. 5.)

Najprej si oglej VIDEOPOSNETEK.

Sedaj v zvezek prepiši naslov in nariši trikotnik, vse tri težiščnice in težišče.

Prepiši spodnji zapis:

Težiščnica je daljica, ki povezuje razpolovišče stranice z nasprotnim ogliščem. Težišče trikotnika je točka T, v kateri se sekajo vse tri težiščnice trikotnika.

V delovnem zvezku na straneh 56, 57 reši naloge 1 a)  ter 2 a) in b). Ostale naloge lahko rešiš za vajo.

Trikotniku včrtana krožnica (ponedeljek, 25. 5.)

Danes bomo spoznali, kako lahko trikotniku včrtamo krožnico. Najprej v zvezek prepiši naslov in nariši večji ostrokotni trikotnik. Nariši simetrale vseh treh notranjih kotov. Hitro lahko ugotoviš, da se simetrale sekajo v skupni točki. To je središče trikotniku včrtane krožnice, ki ga označimo Sv. Na eno stranico trikotnika nariši pravokotnico do središča. Narisal si polmer trikotniku včrtane krožnice, ki ga označimo z rv. V roke vzemi šestilo in poskusi narisati krožnico. Pri načrtovanju si lahko pomagaš s POSNETKOM

 

Če si bil pri načrtovanju trikotnika dovolj natančen, si narisal takšno sliko:

 

V zvezek prepiši: 

Točka Sv, ki je enako oddaljena od vseh treh stranic trikotnika, je središče trikotniku včrtane krožnice. Je presečišče simetral vseh treh notranjih kotov trikotnika. Razdalja točke Sv od poljubne stranice je polmer včrtane krožnice rv.

Na spletni strani premikaj oglišča trikotnika in spreminjaj trikotnike: GEOGEBRA.

V delovnem zvezku na straneh 48, 49 reši naloge 1, 2 ter 3 a in b primer. Za dodatno vajo lahko rešiš še ostale primere pri 3. nalogi.